NRK Meny
Normal

Nytt håp for Avin Khadir

Mye tyder på at iranske Avin Yousef Khadir og datteren får bli i Norge. Nye instrukser fra regjeringen myker opp reglene for barn i asylsøkerfamilier.

Avin Yousef Khadir

- Nå tror jeg Avin og Aida får bli. Med bakgrunn i de nye instruksene vil vi søke om opphold på nytt, og da bør vi få medhold, sier advokat Ellen Karine Hektoen som forsvarer Khadir.

Torsdag ble det kjent at arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen sender nye instrukser til Utlendingsdirektoratet. Han ber direktoratet vente med saker der barn i asylsøkerfamilier har vært i Norge i tre år eller mer.

Må trekke anken

Utlendingsdirektoratet får nå beskjed om å legge mer vekt på menneskelige hensyn for asylsøkerbarna. Det er barns tilknytning til Norge som skal veie tungt når direktoratet skal vurdere sakene.

- Vi har god grunn til å tro at dette vil føre fram. Dermed må statsadvokaten trekke anken fra tingretten, sier Hektoen.

Advokat Ellen-Karine Hektoen og Avin Yousef Khadir

Lovendring på nyåret

Avin Yousef Khadir kom til Norge for fire år siden, og er bosatt på Lillehammer. Hun saksøkte Staten etter at Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda avslo å gi henne og den hjertesyke datteren opphold i Norge. I mai vedtok Oslo tingrett å gi de to opphold. Dommen la særlig vekt på datterens helsetilstand.  

Instruksen UDI nå må forholde seg til, betyr at saker av denne typen ikke blir avgjort før ny lov og forskrift er på plass. Lovendringen er ventet å være på plass etter nyttår.