NRK Meny
Normal

Færre innbrudd i Hedmark

Kun sykkeltyverier økte i Hedmark i fjor. All annen vinningskriminalitet gikk ned. Hytteinnbrudd ble mer enn halvert.

Ill. foto: Fra et tidligere hytteinnbrudd i Øyerfjellet.

Antallet hytteinnbrudd har gått kraftig ned i Hedmark.

Foto: Øyvind Bjerke, Gudbrandsdal politidistrikt

Det viser årsstatistikken for Hedmark politidistrikt. Vinningskriminalitet er den vanligste formen for kriminalitet i Hedmark. Bare trafikk kan måle seg.

Går ned

Totalt fikk politiet inn 3595 anmeldelser på vinning i 2014. Det er en nedgang fra 4117 fra året før. Og det er nedgang på absolutt alle typer vinningskriminalitet, bortsett fra sykkeltyverier som hadde en økning fra 502 til 625. Innbrudd i hus, leiligheter og hytter gikk kraftig ned, spesielt på hytteinnbrudd. Tyverier fra hytter ble mer enn halvert, fra 215 til 128.

Ringsaker er en av kommunenen med hyggeligst tall, med en nedgang i vinningskriminaltet på 25 prosent.

– Det er vi veldig godt fornøyd med, sier lensmann Terje Krogstad. Han har to hovedforklaringer på den store nedgangen.

Narkotika og vinning

Terje Krogstad

Lensmann Terje Krogstad i Ringsaker kan glede seg over lavere vinningskriminalitet.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Vi prøver å jobbe mye forebyggende med at vi prøver å avdekke mest mulig av ungdomskriminaliteten når det gjelder narkotika og vinning. Vi tror dette har en positiv virkning, sier Krogstad.

Ringsaker har aldri hatt flere narkotikasaker, 260 saker, men dette er et ønsket resultatet, sier Krogstad. Politiet har jobbet aktivt mot ungdom for å avdekke narkotikabruk, og dette har også slått ut på vinningskriminaliteten.

– I og med at vi driver og uroer miljøet, så vet de aldri når patruljen vil komme på besøk. Vi mener at urovirksomheten for å stresse miljøet gjør at de ikke ønsker å gjøre så mye av vinningsforbrytelsene.

Han legger også til at han må være ærlig på at Ringsaker har sluppet unna endel av de mobile vinningskriminelle i 2014.

Oppklaringsprosenten

Men selv om antallet vinningsforbrytelser går ned, sliter politiet med oppklaringsprosenten. For politidistriktetet er den i overkant av 13 prosent. Oppklaringsprosenten er lavest på simpelt tyveri, høyest på ran. Krogstad skulle også gjerne ha sett en høyere oppklaringsprosent.

– Vi er ikke noe bedre enn noen av de andre. Vi har en forholdsvis lav oppklaringsprosent på vinningssaker. Vi har forholdsvis få alvorlige saker, men i de største sakene er det store verdier og medfører store tap, sier Krogstad som sier at de vil jobbe videre med å bedre oppklaringsprosenten.