Mindre øldrikking med røykeloven

Nordmenn drikker mindre øl på puben etter at røykeloven kom. Men utelivsbransjen har ikke opplevd store negative konsekvenser.

Røykeloven ble innført 1. juni 2004.
Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

LES HELE RAPPORTEN OM RØYKELOVEN HER:

Ifølge en samlerapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) har nemlig innføringen av røykeloven slett ikke fått store og dramatiske følger.

Den mest merkbare endringen er at det drikkes mindre øl.

Omsetningstall for salg av øl fra bryggeriene til serveringsbransjen, viser nemlig en reduksjon på - 6,2 prosent de første 17 måneder med røykfrie skjenkesteder sammenlignet med før.

Liten tilbakegang

Omsetningsendringen for bransjen sett under ett er imidlertid ikke stor, med en nedgang på beskjedne -0,8 prosent.

Rapporten fra Sirus konkluderer med at restaurantenes omsetning nærmest er uendret. Derimot har typiske drikkesteder som barer og puber rapportert en større tilbakegang på -4,4 prosent. Men denne delen av næringen har en vesentlig lavere omsetning enn spisestedene.

Simen Brudal
Foto: Privat

- Pubene og barene tapte

Restaurant- og diskotekeier Simen Brudal fra Lillehammer sier at hans erfaring stemmer godt med rapportens konklusjoner.

- De føste 2-3 månedene etter at røykeloven kom,så gikk nok omsetningen ned på nesten alle utesteder. Men etterpå tok det seg opp igjen. Det virker på meg som om hotelbarene og pubene på lang sikt har fått den største tilbakegangen, sier han.

Brudal sier han personlig er glad for at røykeforbudet kom.

- Vi har valgt å tilpasse oss ved å bygge et oppvarmet uteområde der røykerne kan sitte, sier han.

Fornøyde med loven

Hele tre av fire spurte i en undersøkelse ønsker å beholde ordningen med røykfrie serveringssteder dersom de blir stilt overfor et hypotetisk valg, ifølge rapporten fra Sirus

Også de ansatte ved serveringsstedene opplever røykeloven som en forberdring. Blant gevinstene fremholdes blant annet lettere renhold, at arbeidsklær var frie for røyklukt, bedre helsesattus og bedre luftkvalitet.