NRK Meny
Normal

Mener kirka bør styre kommunegrensene

GJØVIK (NRK): Kirkeverge i Gjøvik, Dag Landmark mener landets 428 kommuner bør slås sammen og følge Kirkens 107 prostier.

Dag Landmark

ENKEL OPPSKRIFT: Om kommunereformen følger dagens prostier hadde mye allerede vært gjort, mener kirkeverge på Gjøvik, Dag Landmark.

Foto: Jorun Vang / NRK

– Det er et sterkt avhengighetsforhold mellom kommune og kirke. Vi snakker ofte om en statskirke, men det er jo nærmest en misforståelse. Kirkene i Norge er mer kommunekirker enn statskirker, mener kirkeverge Dag Landmark.

Derfor mener han regjeringas kommunereform bør ta hensyn til Kirkens inndelinger.

Kirkas hensyn alene kan ikke være utgangspunkt for kommunesammenslåinger.

Aasa Gjestvang, leder Hedmark Sp

– Kommunen fulgte menigheten

Også Kirkerådet og KA, som er Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, oppfordrer til nært kirkesamarbeid. Sammen har de levert en henstilling til alle landets fylkesmenn om å inkludere kirka i prosessen med kommunesammenslåing.

– Faktisk ble de opprinnelige kommunegrensene lagt etter menighetenes grenser. Når det ble storkommuner på 1960-tallet var det sognekirkene som ble retningsgivende for grensene, sier Landmark.

Han mener derfor det er helt naturlig å se på prostiene som et utgangspunkt for kommunesammenslåing. Det innebærer isåfall at dagens 428 kommuner blir redusert til 107.

– Det er mange funksjoner som er knyttet til kirkas inndelinger i dag, blant annet gravferdsordningen, sier Landmark.

Laster kart, vennligst vent...

KIRKENS INNDELING: De lilla inndelingene på dette kartet viser de 107 prostiene. Under skimtes dagens 428 kommuner.

Sp-politiker: – Et dårlig forslag!

Om prostiene skal følges vil det for Innlandets del bety å redusere 48 kommuner til 10 storkommuner. Det ville sett slik ut:

Hamar, Ringsaker, Solør/Vinger/Odal, Sør-Østerdal, Nord-Østerdal, Nord-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal, Toten, Hadeland og Land og Valdres kommuner.

– Dette synes jeg ikke er noe godt forslag! Det vil føre til enorme administrasjonsenheter, sier leder i Hedmark Sp, Aasa Gjestvang.

Hun mener det er mange hensyn å ta og at kirka alene ikke kan styre hele prosessen.

– Mye har skjedd siden prostienes inndeling

Statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey (H) sier innspillet er nytt for han.

– Men vi er glad for alle innspill i denne prosessen. Og historien med tidligere prestegjeld og kommuner er ikke ukjent. Samtidig har det skjedd en del etter prostienes inndeling i forhold til for eksempel befolkningsvekst, sier Chaffey.

Paul Chaffey

LENGE SIDEN: Kommuner og prostier har sklidd fra hverandre, og nå må andre hensyn også tas, mener statssekretær Paul Chaffey (H).

Foto: Torbjørn Tandberg / KRD

Han understreker viktigheten av at kommunereformen utføres gjennom en demokratisk prosess.

– Dette var et spenstig forslag, mener lederen for kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad (Frp).

Han er glad kirka engasjerer seg i den pågående debatten om framtidas kommunestruktur.

– Det burde være enkelt. Om kommunene følger prostiene er de jo i mål, smiler kirkevergen på Gjøvik.