Malmleting stoppet

Falconbridge i Kristiansand (bildet)frykter nasjonalpark-planer og har innstilt letingen etter malm i Espedalen i Sør-Fron og Gausdal.

Falconbridge i Kristiansand.
Foto: NRK

Konsernet har lett etter nikkel i Espedalen siden 2003, men har nå fått kalde føtter.

Det skyldes at fylkesmannen i sin høringsrunde om Ormtjernkampen har ført opp utvidelse av nasjonalparken som ett av flere alternativer.

- Vi har investert flere millioner kroner på leting allerede, og kan ikke bruke enda mer hvis vi ikke får forsikringer om at dette blir tillatt, sier logistikksjef Finn Hansen i Falconbridge.

Gausdal-ordfører bekymret

Ordfører i Gausdal, Olav Olstad, sier at dette var "dårlige nyheter". - Nå må vi få igang dialogen, og forhindre at selskapet trekker seg ut. Her kan det være muligheter for svært mange arbeidsplasser for bygda.

Forventninger til leting

Letingen etter malm som inneholder nikkel har vært fulgt med stor spenning i Espedalen. Dette er et bygdesamfunn med befolkningsnedgang, der det er stort behov for arbeidsplasser.