NRK Meny
Normal

Leder an i bispevalget

Domprost Per-Otto Gullaksen og prost Sevat Lappegard leder an i kampen om å overta bispesetet i Hamar. Nåværende biskop Rosemarie Köhn får avskjed i nåde 1. november.

Sevat Lappegard
Foto: Ingvar Midthun / NRK

 

Per-Otto Gullaksen
Foto: Håvard Sæbø

De to fikk flest stemmer i en avstemming, som nå legges fram for Kirkerådet og landets biskoper. Disse vil få frist til 30. juni med å gi sine råd til Kultur- og kirkedepartementet om hvem som bør utnevnes, heter det i en pressemelding fra departementet.

Gullaksen og Lappegard fikk begge 82 stemmer som førstekandidat. På de neste plassene kom rektor Halvor Nordhaug (67 stemmer), sogneprest Solveig Fiske (48 stemmer), residerende kapellan Berit Lånke (43 stemmer) domprost Knut Andresen (40 stemmer).

Disse har stemmerett

I avstemningen som nå er avsluttet hadde følgende stemmerett: Prester i offentlig kirkelig stilling i Hamar bispedømme, prostene i de øvrige bispedømmene, professorene ved de teologiske fakulteter og rektorer ved de praktisk-teologiske seminarer, menighetsrådene i Hamar bispedømme, vigslede kateketer og diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Hamar bispedømme.

De stemmeberettigede hadde anledning til å stemme på tre kandidater i prioritert rekkefølge. Det totale stemmetallet viser at Per-Otto Gullaksen fikk 209 stemmer, Lånke 200 stemmer, Andresen 165 stemmer, Fiske 147 stemmer, Lappegard 144 stemmer og Nordhaug 109 stemmer. (©NTB)