Interessen for å synge i kor har eksplodert

Over hele landet vil flere og flere synge i kor. De siste tre årene har Norges Korforbund fått 2500 flere korister. Barne- og ungdomskorene har også merket også en formidabel pågang av korentusiaster.

Karen Anna Nybakke, Hilde Kolstad og Sine Katvoll Nordåker

Karen Anna Nybakke, Hilde Kolstad og Sine Katvoll Nordåker fra Vestre Slidre meldte seg inn i bygdas ungdomskor.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Rune Bergmann

Rune Bergmann i Norges Korforbund har merket en formidabel interesse for kor.

Foto: Alf-Jørgen H. Tyssing / NRK

De tre jentene Sine Katvoll Nordåker, Hilde Kolstad og Karen Anna Nybakke fra Vestre Slidre i Valdres synger alle i bygdas ungdomskor. I et år har de møtt andre, jevngamle korentusiaster til øvinger og konserter.

– Når jeg gikk i 7. klasse så fikk jeg med meg en del konserter med ungdomskoret. Jeg syntes det så spennende og morsomt, så jeg fikk veldig lyst til å være med, sier Sine, som trives godt som korsopran.

Takker TV for kor-populariteten

Og de tre jentene er ikke alene om engasjere seg i kor. I Hedmark og Oppland har Norges Korforbund fått rundt 350 nye sangere siden 2009. På landsbasis har Norges Korforbund fått 2500 flere korister de siste årene.

Interessen for barne- og ungdomskor har også skutt i været. Ung i Kor har fått en formidabel økning av medlemmer de siste årene. Hele 4000 nye ungdoms-korister har blitt skapt. Og generalsekretær for Ung i Kor, Erik Bjørhei, takker TV for den enorme interessen for kor.

– Vi har vært veldig heldige i forhold til at mediene, og da spesielt TV har hatt veldig fokus på dette med å synge de siste årene, både som solosangere og som korsangere, forteller Bjørhei.

Han sier at blant annet rene korprogram, slik som for eksempel «Det store Korslaget» på TV2, har gått som en farsott både i Europa og i USA.

Bøgdaungdommen var ikkje til å stoppe

Program som «Det store Korslaget» på TV2 har vært med å skape enorm korinteresse.

Foto: Steinar Hasselø / Driva

– Folk liker å synge sammen

Rune Bergmann, musikkpolitisk rådgiver i Norges Korforbund, sier kormiljøene har hatt en fin utvikling de siste årene. Han forteller også at interessen for korsang generelt har vært økende i hele landet.

– Folk liker rett og slett å synge sammen, og det er jo vi veldig glade for, smiler Bergmann.

Samtidig påpeker han at man ikke trenger å tømme lommeboka for å være med i et kor. Det krever verken dyrt utstyr eller store investeringer slik som andre fritidsaktiviteter gjør.

– Det eneste du trenger er en stemme, understreker Bergmann.

– Det sosiale aspektet er ofte det viktigste

Gudbrand Silvet Heiene

Gudbrand Silvet Heiene sier det sosiale er viktig for kormedlemmene.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Dirigent og kulturskolerektor i Vestre Slidre, Gudbrand Silvet Heiene, har startet fire nye kor i den vesle kommunen de siste årene. Og han tror det er det sosiale aspektet ved å være med i kor som er det som er mest tiltrekkende for sangerne.

– Det jeg synes er artig når jeg dirigerer kor, er når jeg ser at det fellesskapet som et kor er, kan ha en stor betydning for noen mennesker, hvor de kan ha et godt og trygt miljø hvor de kjenner at det er fint å være, sier Heiene.

Og de tre korjentene fra den lille valdreskommunen er enig i at den sosiale delen av korsang er viktig.

– Jeg begynte jo i koret sammen med flere personer jeg aldri hadde møtt før, og etter bare to øvinger så prater man sammen, selv om man kanskje knapt vet navnet på hverandre ennå, så det var utrolig morsomt, forklarer Karen Anna.