Klar til å vie homofile

Prost i Elverum, Sevat Lappegard, vil vie homofile når den nye ekteskapsloven er vedtatt i Stortinget. Han mener Kirken kan bruke det rituale de har.

Sevat Lappegard
Foto: NRK

Forslaget til ny ekteskapslov som ble lagt fram sist fredag, likestiller heteorofile og homofile ekteskap.

Leder i Kirkerådet, Nils-Tore Andersen sier Kirkemøtet må endre liturgien før de kan vie homifile, og at det kan ta mange år.

Vigselsrett

Men Lappegard viser til at prestene har vigselsrett også etter den nye loven:

 Han mener at det ikke er noe i veien for å bruke det rituale de har og tilpasse det. Det blir allerede gjort, for eksempel når de vier folk som har vært gift tidligere.

Vil ha avklaring

Men Lappegard tar en reservasjon i forhold til at det bare er å sette i gang med det samme loven er vedtatt.

- Mindretallet i Kirken som er imot dette, vil bestride at vi kan bruke den liturgien vi allerede har. Og hvis det bestrides på en slik måte at det kan reises spørsmål om vielse vi eventuelt utfører, er gyldig, må vi vente. Det er her avklaringen må skje, og det er kanskje her det vil tilspisse seg noe fordi dette må avklares ganske raskt. 

Kirkelig nettverk

Prost Lappegard er ikke alene om å mene det han gjør om vielse av homofile. Han tilhører Kirkelig nettverk for likeverdige samliv som står for det samme..

Nettverket består av 15-20 prester, og ifølge Lappegard deler mange prester også utenfor nettverket deres syn og er klare til å vie homofile.

Kontaktperson og uformell leder av Kirkelig nettverk for likevedig samliv er sokneprest Knut Kittelsaa i Trondheim.

Største utfordring

- Jeg mener for min del at det ikke er vanskelighetene med å lage liturgien som er den største utfordringen, men å vinne en generell aksept i Kirken for at de prestene som kan tenke seg å gjøre det, skal ha anledning til å gjøre det, sier Kittelsaa.

- Når tror du det første homofile paret blir viet i en norsk kirke?

- Det blir ren gjetning, men jeg håper det ikke går mange år.