Hedmark låser Eidsiva-utbytte

Hedmark fylkeskommune låser 50 prosent av utbyttet sitt i Eidsiva Energi i et nytt selskap i 15 år. Pengene skal brukes på prosjekter i kommunene i Hedmark. Oppland ville ikke ha noen skjevdeling, selv om Hedmark eier 22 prosent og Oppland 9.

Aasa Gjestvang, Rune Øygard og Thomas Breen
Foto: Bjørn Opsahl