Hedmark har abdisert fra elgjakttrona

I fjor ble det skutt flere elger i Nord-Trøndelag enn i Hedmark. Det er første gang på 60 år.

Statistikk elgjakt
Foto: Statistisk sentralbyrå

Hedmark og Nord-Trøndelag er de viktigste elgfylkene i Norge. Fram til 1970-tallet fulgte fellingstallene i disse to fylkene hverandre tett, med Hedmark liggende litt over Nord-Trøndelag. Men siden har Hedmark opplevd store svingninger i tallene, mens Nord-Trøndelag har hatt stabil vekst. Det har ført til at under elgjakta i 2016 så var Nord-Trøndelag for første gang på over 60 år igjen størst målt i antall skutte dyr. Det skriver Statistisk sentralbyrå.

For jaktåret 2016/2017 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 40 100 dyr totalt. Det er en nedgang på drøyt 600 dyr fra forrige jaktår. Hedmark og Buskerud hadde størst reduksjon i antall fellingstillatelser med om lag 300 dyr.

Hedmark var størst

De store barskogområdene på Østlandet og i Trøndelag gir gode levevilkår for elgen. Hedmark nådde i første halvdel av 1990-årene en topp i jaktutbyttet med 8 200 skutte elg.

– Hovedårsakene til det var god tilgang til beite på grunn av mange og store hogstflater og en avskyting rettet mot størst mulig produksjon, sier seniorrådgiver i SSB, Trond Amund Steinset.

Beiteskader på skog ble et problem

Problemer med beiteskader på skog førte til at ønsket blant mange om å redusere elgstammen, fikk delvis gjennomslag i Hedmark. Dermed gikk elgstammen og jaktutbyttet i Hedmark kraftig tilbake i midten av både 1980-årene og 1990-årene. Målrettet forvalting ble derfor iverksatt i årene som fulgte, og førte dermed til at elgstammen tok seg opp igjen.

Naturlig nok returnerte problemene med beiteskader og for 10 år siden ble enighet om å redusere elgstammen betydelig i hele Hedmark, men i noen områder har reduksjonen blitt noe større enn planlagt, skriver SSB.

– Ulven tar 2000 elger i året

Knut Arne Gjems

ULVEN TAR FOR MANGE: Leder i Norges Jeger- og fiskeforbund i Hedmark, Knut Arne Gjems, sier ulver tar over 2000 elg i året.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Leder i Norges Jeger- og fiskeforbund i Hedmark, Knut Arne Gjems, mener ulven må ta en stor del av skylda for at elgbestanden har sunket i Hedmark.

– Det viser seg at et ulvepar i gjennomsnitt tar mellom 100 og 150 elger på ett år. I Norge er det registrert 22 til 23 par eller familiegrupper og størstedelen av disse er i Hedmark. Det betyr at 22 jaktlag tar over 2000 elg, det er klart at det tærer hardt på elgbestanden. sier Gjems.

Jevnere vekst og tettere elgstamme i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag er utfordringen med beiteskader og rovdyr mindre. Her har veksten i elgstammen og årlig jaktutbytte vært mer gradvis, og uten store tilbakeslag. Elgstammen i Nord-Trøndelag er i dag vesentlig tettere enn i Hedmark, og elgjegerne i trøndelagsfylket så i snitt dobbelt så mange elger per jegerdøgn i elgjakta høsten 2016 enn det jegerne i Hedmark gjorde.