Gårdsbrann i Åmot

  • Usikkert hva som skjer etter brann

    Gårdbruker Tormod Enok Stramstad i Åmot som fikk driftsbygningen på gården sin i Åsbygda totalskadd i brann i går, vet ennå ikke hva som kommer til å skje med den videre driften. Nå har han 1500 sauer på utmarksbeite, men de har ikke noe fjøs å komme tilbake til i høst. Den store jordbæravlingen på gården, tror han vil kunne høstes nesten som normalt.

  • Ukjent brannårsak

    Politiet kan fortsatt ikke si noe sikkert om brannårsaken på Hole gård, men varsler at det vil bli en kriminalteknisk gjennomgang når etterslokkingen er avslutta. Bygningene som ble rammet av brannen var blant annet bolig for 65 utenlandske arbeidere.

  • Låvebrann på Rena

    Det brenner i en drifttsbygning på Hole gård på Rena. Brannvesenet er på stedet og driver slukkearbeid. Ingen personer har kommet til skade, melder politiet.