Frykter fiskedød

Dovre kommune er i ferd med å miste tålmodigheten hvis det ikke snart gjøres noe med forurensing fra den nedlagte gruva på Tverrfjellet på Hjerkinn.

Bengt Fasteraune, ordfører Dovre

Ordfører Bengt Fasteraune i Dovre kommune er i ferd med å miste tålmodigheten.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Ordfører Bengt Fasteraune har nå skrevet brev til klima- og forurensingsdepartementet.

Her krever han at ansvarlige for forurensinga blir pekt ut, og at det gjøres noe med den.

Fiskedød

Gruva på Hjerkinn. Bildet er tatt i 1969
Foto: NTB/Scanpix

Forurenset vann renner ned fra gruva og ned i Hjerkinndammen. Dette bekymrer Dovre kommune sterkt.

– Det er tungmetaller i dette vannet, og det vil skape fiskedød på sikt, sier Fasteraune.

Han minner om at det er et viktig rekreasjonsområde, som markedsføres som et godt fiskevann. Slik vil han at det skal være i framtida også.

Ansvarlige

Fasteraune mener at klima- og forurensingsdirektoratet har hatt lang nok tid på å peke ut hvem som er ansvarlig, og få gjort noe med forurensninga.

Dovre kommune kan ikke akseptere at denne alvorlige forurensningen fortsetter. Den skaper et veldig negativt omdømme for hele Hjerkinn-området, og de viktige verneområdene og hytte- og rekreasjonsområdene som omkranser Hjerkinndammen, mener ordføreren.