NRK Meny
Normal

Fire dømt for underslag fra Forsvaret

Over en periode på fire år underslo tre forsvarsansatte over 200.000 kroner ved å bruke Forsvarets tankekort på egne kjøretøyer. Forsvaret ser svært alvorlig på saken.

Rena Leir og Pressetalsmann for Hæren, oberstløytnatnt Ole Johan Skogmo

ALVORLIG Pressetalsmann for Hæren, oberstløytnatnt Ole Johan Skogmo, sier at de ser svært alvorlig på saken.

Foto: Arkiv / NRK

Det var på nyåret at alarmen gikk i Rena Leir og etterforskninga ble satt igang. Den avdekket at tre forsvarsansatte, den ene med ansvaret for å kontrollere tankortene i den aktuelle avdelinga, hadde brukt tankortene privat over lenge tid. En fjerde person ed tilknytning til en av de ansatte, ble også trukket inn i saken. Det endte med fire tilståelsesdommer i Sør-Østerdal tingrett.

Det var Østlendingen som først omtalte saken.

Over 200.000 kroner

  • En offiser i 40-åra. Dømt for grovt underslag på 124.000 kroner. Han brukte Forsvarets tankekort på egne kjøretøyer. Dom: Fengsel i 75 dager og å betale 124.100 kroner.
  • Mann i 30-åra. Dømt for å ha brukt 35.700 kroner fra Forsvarets tankekort for å fylle på private kjøretøy. Dom: Betinget fengsel i 30 dager og å betale 35.700 kroner.
  • Kvinne i 40-åra. Dømt for underslag på 32.300 kroner etter å ha brukt Forsvarets tankekort på private kjøretøyer. Dom betinget fengsel i 30 dager, og å betale tilbake 32.300 kroner kroner.
  • Kvinne i 40-åra: Dømt for underslag av 23.600 kroner etter fylt drivstoff med Forsvarets tanekort, og for å ha brukt det til parkering og bilvask. Hun jobber ikke i Forsvaret, men har familiær tilknytning til en av de andre. Dom: Fengsel i 21 dager og betale tilbake 23.600 kroner.

Underslagene pågikk i en lang periode, fra på nyåret i 2013 til januar 2017.

Svært alvorlig

Pressetalsmann for Hæren, oberstløytnant Ole Johan Skogmo, sier at de ser alvorlig på saken.

– Vi ser svært alvorlig på saken. Dette er et grovt tillitsbrudd fra tre av våre ansatte som også involverer en fjerde person. Også dommene og konsekvensene for de involverte viser hvor alvorlig dette er, sier han.

De tre ansatte mistet alle jobbene sine.

Det var gjennom avdelingens egne rutiner at underslaget ble oppdaget etter mistenkelig aktivitet .

– Hvordan var det mulig at det kunne pågå over så lang tid?

– Det skyldes at enkelte av de som er involvert i denne saken hadde en kontrollfunksjon rundt tankekortene. Det gjorde at det tok lengre tid.

Skogmo opplyser at de har flere lag med kontroll- og sikkerhetsrutiner rundt alt som har med forvaltning av verdier å gjøre.

– Disse var et av de lagene, og når et av lagene er involvert, tar det lengre tid før de andre lagene fanger det opp, sier han.

Ikke andre tilfeller

Da saken ble oppdaget, startet Forsvaret en omfattende etterforskning.

– Vi startet først opp i den aktuelle avdelinga, og da ble de andre sakene også rullet opp. Og så tok vi en gjennomgang i Hærens øvrige avdelinger uten å finne noe, opplyser Skogmo.

Ifølge Skogmo har Forsvaret gjort grep for å gjøre det ytterligere vanskeligere å gjøre tilsvarende i framtida, samt å ha økt antallet kontroller.