Facebookaksjon for Tynset sjukehus

Det er oppretta en facebook-aksjon for å hindre at Tynset sjukehus mister akuttkirurgien. Aksjonen starta fredag etter at ei arbeidsgruppe la fram forslag til endringer ved sjukehusene i Hedmark og Oppland. Tynset skal bestå som akuttsjukehus, men det blir foreslått at de mister akuttkirurgien. Protestaksjonen på facebook har fått 5 640 likes.