Enstemmig nei til Hamkam

Nå kan det være over og ut for fotballaget, dersom Hamkam ikke finner andre løsninger. Formanskapet i Hamar avslo enstemmig søknaden om å betale gjelden til klubben.

Formannskapet sier nei til Hamkam

Formannskapet sa i dag nei til deltakelse i en frivillig gjeldsordning med Hamkam.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

De har dermed gått for rådmannens innstilling om at planen til Hamkam ikke er realistisk, og det derfor ikke vil løse problemene slik som det er nå. Han tror blant annet at kostnader til baneleie er betydelig underbudsjettert.

Hamkam trenger to millioner kroner for å komme i land med budsjettet og 1,4 millioner kroner av dette er knyttet til kommunen.

Dette kan bety at laget går ned til 2-divisjon eller at det i verste fall går konkurs.

- Det var veldig kort tid fra vi fikk saken og til den ble behandlet, så jeg tar forbehold om at jeg kommer til å stemme annerledes i kommunestyret, sier varaordfører Geir Byberg fra Krf.

Står på sitt nei

Ordfører Morten Aspeli står på sin uttalelse fra tidligere at nok er nok.

– Det er ikke mulig å være med på dette forslaget når det nesten bare er kommunen som skal inn og bidra, sier Aspeli.

Han mener dessuten at en annet vedtak ville gitt en feil signaleffekt til andre idrettslag.

– Det er andre som står på, jobber og betaler det de skal, sier han.

Aspeli tror ikke at det blir et annet utfall i kommunestyret, og at det nå er opp til klubben, næringslivet og folk flest om klubben skal reddes.

Styreleder i Hamkam Tor Rullestad sier til NRK at de tar dette til etterretning.

– Vi i styret må sette oss ned å se på hvilke konsekvenser dette får, sier Rullestad som utover det ikke har noen kommentar.

Saken opp til kommunestyret i slutten av november.

Tor Rullestad, Hamkam

Styreleder i Hamkam, Tor Rullestad (i midten), må nå tilbake til sine egne for å se på andre løsninger for Hamkam.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK