NRK Meny
Normal

Dømt til 10 års fengsel for familievold og voldtekt av datter

En mann fra Vestoppland er dømt til ti års fengsel for å ha voldtatt sin datter i flere år og for svært grov familievold. Han har bestemt seg for å anke dommen.

Arne Ingvald Dymbe, Mette Yvonne Larsen

Aktor Arne Ingvald Dymbe og advokat Mette Yvonne Larsen i samtale da rettssaken gikk i Gjøvik tingrett i fjor sommer.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Mannen ble dømt til ni års fengsel i Gjøvik tingrett i juni i fjor. Både han og påtalemyndigheten anket dommen.

Nå har Eidsivating lagmannsrett dømt mannen til ti års fengsel, og han må betale sin datter 350 000 kroner i oppreisning, sin ekskone 100 000 kroner og sin sønn 75 000 kroner.

– Han har hele veien hevdet at han er uskyldig i dette her. Det er en sak der det ikke finnes tekniske bevis, men det er ord mot ord. Han mener det er feil at han er dømt, og er skuffet over dommen. Han har det veldig tungt, sier hans forsvarer Mette Yvonne Larsen.

– Grove voldtekter

Mannen i 50-årene var også tiltalt for å ha tvangsgiftet bort datteren, men han ble frikjent for dette i lagmannsretten.

– Det som er rart her er at jenta som forteller om tvangsekteskap blir ikke trodd på det hun der forteller, men hun blir trodd på det andre hun forteller. Det er veldig rart for ham at retten tror på det ene, men ikke på det andre.

Men han ble dømt for gjentatte seksuelle overgrep og voldtekter av datteren gjennom flere år.

Hamar tinghus

Eidsivating lagmannsrett i Hamar behandlet ankesaken mot mannen i månedsskifte februar/mars.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Ifølge dommen startet overgrepene da hun var 11 år, mens voldtektene da hun var 14 år. Han ble også dømt for svært grov vold mot sin kone, datter og sønn i cirka 10 år.

– Dette er en meget grov sak med ganske grove voldtekter av datter i flere år og vold mot hele familien i 10 år. Vi er tilfreds med at retten i all hovedsak har vurdert saken slik som oss, sier aktor i saken, førstestatsadvokat Arne I. Dymbe.

Lagmannsretten finner det vanskelig å tallfeste hvor ofte voldtektene skjedde, men legger til grunn at dette skjedde regelmessig over en fem års periode. Dette finner retten straffeskjerpende, og har lagt stor vekt på dette under straffeutmålingen.

I dommen står det: «..det dreier seg om alvorlige seksuelle overgrep begått jevnlig over en lang periode, og at store deler av fornærmedes barne- og ungdomstid har blitt ødelagt.»

Vold gjennom flere år

I retten forklarte kona, datteren og sønnen om at de regelmessig ble utsatt for slag, spark, hårlugging og trusler gjennom flere år, og retten finner forklaringene deres troverdige.

«Tiltalte etablerte således et «regime» preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for nye krenkelser.», står det i dommen fra lagmannsretten.

– Vi har bestemt å anke saken til Høyesterett, så jeg skal jobbe med det nå, sier Larsen.