NRK Meny
Normal

Ber Brustad gripe inn

Fagforbundet i Oppland og Hedemark, som organiserer svært mange av de ansatte ved sjukehuene, ber helseminister Sylvia Brustad reversere reformene.

Sykehuskorridor
Foto: Sara Johannessen, Johannessen, Sara

I et felles brev til helseminister Sylvia Brustad skriver de hovedtillitsvalgte at de krever at sjukehusene skal være fullverdige.

- Det betyr komplette akuttsjukehus med fødeavdelinger, mener Jorun Olsen og Turid Granum, foretakstillitsvalgt og tillitsvalgt i Fagforbundet.

Sylvia Brustad
Foto: Jarl Fr. Erichsen, Jarl Fr. Ericsen, Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Uheldige konsekvenser

De mener funksjonsfordelingen mellom sjukehusene fra 2003 må endres for å styrke rekrutteringen til sjukehusene.

- De ansatte må ivaretas og pleiefaktoren styrkes. For å ivareta eldre og kronikere må samarbeidet med primærhelsetjenesten styrkes. Til dette trenger vi flere ansatte, mener de tillitsvalgte.

I brevet til Brustad stiller de tillitsvalgte flere spørsmål om hva hun vil gjøre for å bedre forholdene.

Mange spørsmål

De tillitsvalgte stiller i sitt brev mange spørsmål til statsråden. Blant annet er dette noe av innholdet:

* Kan Statsråden presisere hva et lokalsykehus med akuttfunksjon og fødeavdeling skal inneholde?

* Vil dette være et fullverdig akuttsykehus med akuttberedskap i de største allmenne fagområder og med støttefunksjoner på alle lokalsykehusene i Oppland og Hedemark?

* Hva vil Statsråden gjøre for at helseforetakene skal få bedre økonomi til investeringer?

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Vedtok Mjøssykehus

    Styret i Sykehuset Innlandet vedtok enstemmig at de vil ha et storsykehus ved Mjøsbrua. Advarslene mot å bygge en ny stor, offentlig arbeidsplass utenfor de største byene i regionen, ble ikke hørt av styret i Sykehuset Innlandet.

  • – Bare Mjøsbrua aktuelt

    Nestleder i sykehusstyret Tor Berge går inn for et storsykehus ved Mjøsbrua. Det sa han i styrebehandlingen i ettermiddag. – Utfra en regional helhetsvurdering mener jeg at det bare er lokalisering ved Mjøsbrua som er politisk og praktisk realiserbart, sa Berge. Møtet pågår fortsatt.