NRK Meny
Normal

Beitestrid havner i Høyesterett

Høyesterett skal avgjøre om det er dyremishandling å sende sauer på beite i et ulveområde.

Sau på beite
Foto: Hans H. Bjørstad

13 saueeire fra Rendalen har tidligere tatt ut stevning mot staten etter at de ble ilagt beiteforbud på grunn av rovviltfaren.

Høyesterett skal nå avgjøre om den lokale dyrevernnemda hadde rett til å ilegge et slikt beiteforbud ut fra dyrevernlovens paragraf 2.

Begrunnelsen for beiteforbudet var risikoen for rovviltangrep fordi dyrene skulle beite i et område med  revirhevdende ulv.

Tapte i lagmannsretten

Det er medlemmer i Hanestadkjølen sausankelag og Vestkjølen beitelag som har tatt ut stevning.  Samtlige har sine beiteområder i reviret til den såkalte koppangsflokken. Saueeierne vant saken i Nord-Østerdal tingrett, men tapte i Eidsivating lagmannsrett.

- Jeg er godt fornøyd med at høyesterett nå skal behandle saken. Vi kan ikke la dommen fra lagmannsretten bli stående. Dersom vi taper denne saken, betyr det i realitetet at vi ikke har beiterett, sier leder Kjetil Granrud i Hanestadkjølen sausankelag til NRK.

Høyesterett skal behandle saken 5. september i år.