NRK Meny
Normal

Barnevernstudentene lar seg ikke skremme

Ansatte i barneverntjenesten er blant dem som er mest utsatt for vold og trusler på jobben. Men studentene på barnevernlinja på Høgskolen i Lillehammer lar seg ikke skremme.

Ansatte i barneverntjenesten er blant dem som er aller mest utsatt for vold og trusler. Likevel er det ingen vegring blant unge som som satser på ei framtid i yrket.

– Nei, jeg vil fortsatt ut i dette yrket. Det er et spennende og krevende yrke som må gjøres, sier barnevernstudent Lars Erik Perjord.

I går la aktor ned påstand om fengsel i ett år og seks måneder for mannen som står tiltalt for grov vold mot to ansatte i barnevernet på Otta.

Mannen, som hadde fått beskjed om at han ville miste omsorgen for barnet sitt, gikk til angrep på de to med slag og spark inne på kontoret til barnevernlederen.

– Det er jo tragisk. Det får ringvirkninger for dem i mange år framover, sier student Thore Hegseth.

Risiko på pensum

Saken gjør inntrykk på barnevernstudentene på Lillehammer, men skremmer dem ikke til å endre fremtidsplanene sine. Til våren er de ferdig utdannet barnevernspedagoger og skal inn i et yrke der 60 prosent opplever vold og trusler jevnlig, ifølge en Fafo-rapport.

– Det gjør inntrykk. Men det er noe vi er forberedt på gjennom hele studiet, at vi kan komme bort i sånne saker. Så det gjør meg ikke skremt fra å gå inn i yrket, sier Ingunn Holmen.

(Se TV-reportasjen øverst i artikkelen)

Møter folk i krise

I kjølvannet av saken på Otta, er sikkerheten og arbeidsforholdene til de ansatte i barnevernet satt på dagsorden. Det er viktig, mener den nye lederen for Fellesorgansisasjonen i Oppland, Lisbeth Berntsen Grandalen.

– Folk er i gjerne i krise når vi møter dem. Da er det viktig at det legges til rette på alle områder for at vi skal kunne utføre en jobb på best mulig måte, sier hun.

En del er gjort, men det kan fortsatt gjøres mer for å sikre de ansatte.

– Mange er flinke til å møte folk, det er jo det som er utdanninga vår. Men likevel får vi aldri gardert oss mot uventede hendelser, sier Lisbeth Berntsen Grandalen.

Trodde de ville bli drept

Rettsak angrep på barnevernansatte

Karina Mandal (t.v) og Kristin Kalbakk, i retten på Otta. De forklarte at de tror mannen tenkte å drepe dem.

Foto: Reidar Gregersen/NRK

Kristin Kalbakk og Karina Mandal, som ble angrepet på jobben på Otta, er fortsatt sjukmeldt og sliter etter det de ble utsatt for. De håper saken kan skape mer oppmerksomhet rundt sikkerheten til de som jobber på barnevernkontorer.

I rettssaken har de fortalt om det som skjedde og om hvor fryktelig redde de var.

– Det er på et vis en lettelse også, å få komme ut og fortelle hvordan vi opplevde det. Det er viktig at folk vet hva som skjedde, med tanke på andre barneverntjenester også, ikke bare vår egen, sier Kristin Kalbakk.

Og studentene på barnevernlinja på Lillehammer endrer ikke kurs. De har valgt å utdanne seg til et yrke de mener er viktig.

– Jeg vil hjelpe barna. Jeg vil være der og støtte dem. Det er barnets beste som står i fokus, sier student Tina Kristin Lunde.

Ikke alene på hjemmebesøk

Erfaringene fra et utvalg innlandskommuner NRK har vært i kontakt med, viser at de ansattes sikkerhet jevnlig er et tema.

Tett samarbeid med det lokale politiet og krav om at ansatte ikke skal dra alene på hjemmebesøk, går igjen hos de fleste. Størst forskjell er det på hvor lett tilgjengelig barnevernskontorene er, og om det er mulig å hindre folk i å komme inn og skade ansatte.

Får nye lokaler

På Lesja er ikke lokalene gode nok, forteller barnevernleder Marita Lindbom.

– Nei, de er ikke gode nok. Men det er vi klar over og det tar kommuneadministrasjonen på alvor, sier Lindbom.

For etter hendelsen på Otta, har de som jobber på Lesja snakket mye om sikkerhet. Nå jobber kommunen med å frigjøre andre lokaler til barnevernet, der det vil bli mer tilrettelagt sikkerhetsmessig.

Les også: