NRK Meny

Anbefaler kommunesammenslåinger

Fylkesmannen i Oppland mener at Gran og Lunner bør slå seg sammen, og at Jevnaker bør gå sammen med Ringerike og Hole. Han mener at Toten-kommunene bør slå seg sammen Gjøvik, at det blir en Valdres-kommune, og at Øyer og Gausdal går sammen med Lillehammer. I Midt-Gudbrandsdal bør Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu slå seg sammen. I Nord-Gudbrandsdal ser han for seg tre utrgangspuktet tre kommuner.