«Ny» familie etter foreldrekurs

Et eget kurs for å bedre "foreldreferdighetene" har gitt en ny start for familier med problemer. Nå blir det mer ros til barna og mer grensesetting fra de voksne.

Barneoppdragelse

IKKE LETT Å VÆRE BARN ELLER FORELDRE: Mange familier har hatt stor nytte av kurs i foreldreferdigheter. (Ill.foto)

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Stadig flere barn har kontakt med barnevernet, og den hyppigste årsaken er at foreldrene mangler ferdigheter i å oppdra barn.

Foreldreferdigheter i fokus

Lia barnehage i Kongsvinger er en av stadig flere barnehager og kommuner som har tatt i bruk et eget treningsopplegg for foreldre - med navnet Parent Management Training - Oregon (PMTO).

Christine Rode-Christoffersen sammen med de to eldste barna Emma (t.v.) og Hanna.

GRENSESETTING PÅ KJØPESENTER: Christine Rode-Christoffersen sammen med de to eldste barna Emma (t.v.) og Hanna.

Foto: Vera Wold / NRK

– Så bra at det finnes et slikt tilbud! Det er en utfordring å være foreldre, for eksempel når det gjelder grensesetting og være konsekvent, sier Christine Rode-Christoffersen. Hun er sammen med barna Emma og Hanna på et kjøpesenter i Kongsvinger.

"Mamma, kan jeg få det?" er kanskje et av de vanligste spørsmålene når man er sammen med barn i butikker, men grensesetting kan være vel så vanskelig når det gjelder også andre utfordringer i oppdragelsen.

– Man må ta de kampene som er nødvendige, og det er ofte så fristende å gi etter. Men samtidig må jeg si at det er både givende og morsomt å være foreldre.

Kurs hjelper

Hvert fjerde tiltak fra barnevernet går nå ut på å gi foreldre trening, støtte og hjelp når forholdene hjemme blir for negative både for voksne og barn. Stadig flere ansatte i barnevernet får også PMTO-kurs, som skal "forebygge, redusere eller stoppe atferdsproblemer hos barn mellom 3 og 12 år."

95 prosent at dem som søker hjelp sier at det ikke er helt klart hvem som er sjefen hjemme.

PMTO-terapeut Trond Alstad

– Vi får høre fra 95 prosent at dem som søker hjelp at det ikke er helt klart hvem som er sjefen hjemme. De forteller at det er barna som setter premissser og rammer for hvordan hverdagen skal være hjemme, sier PMTO-terapeut Trond Alstad ved Bufetat i Gjøvik.

– Etter at familiene har fått hjelp, kan mange fortelle at de har fått en helt ny hverdag. Foreldrene er blitt tydeligere, opptrer mer konsekvent, og er blitt flinkere til å rose og anerkjenne barna.

– Ikke "skummelt" å be om hjelp

– De som ber om hjelp kan være alle slags familier. Felles for dem er at det er mye krangling og konflikter, og at det er manglende samspill i familien, sier Alstad.

Christine Rode-Christoffersen mener det er svært positivt at dette kan være et lavterskeltilbud.

– Lista skal ikke ligge for høyt og det skal ikke være "farlig" å be om hjelp.