– Vil få store konsekvenser for oss

Den nye regjeringen vil evaluere den økonomiske støtteordningen for nasjonale knutepunktfestivaler. – Om det blir bevilget mindre penger vil det få store konsekvenser for oss, sier daglig leder i festspillene i Elverum.

Peer Gynt

Peer Gynt ved Gålåvatnet blir helt nytt fra neste år. Knutepunktstatusen gir mulighet til å tenke langsiktig, forteller direktør i Peer Gynt-stevnet, Marit Lien til NRK.

Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

I det siste statsbudsjettet blir det foreslått at Peer Gynt-Stemnet i Sør-Fron, Litteraturfestivalen i Lillehammer og Festspillene i Elverum til sammen får 9,3 millioner kroner fordi de er knutepunktfestivaler.

Nå vil kulturminister Thorhild Widvey ha en gjennomgang av støtteordningen.

– Det som er viktig å understreke, er at det er en forutsetning at disse knutepunktene har en kompetanse og overførende funksjon overfor andre festivaler i samme felt, sier hun.

Ørnulf Ring

Daglig leder i festspillene i Elverum, Ørnulf Ring sier det vil få konsekvenser for dem om støtten fra staten blir borte.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Om den nye kulturministeren finner ut at disse festivalene skal få bevilget mindre penger vil det få konsekvenser, forteller Ørnulf Ring i festspillene i Elverum.

– Da vil vi få en mindre produksjon. Det vil bli mindre produksjon og færre konserter og opplevelser hos oss, sier han.

Vil bestå

Om støtten skulle frafalle helt eller i noen grad mener Ring at festivalen fortsatt vil bestå.

– Vi har en 40 år lang historie, og 30 av dem har vært uten status som knutepunktfestival. Vi merker jo at vi får mer penger med denne statusen og at vi står sterkere for næringslivet, men vi vil bestå uansett status, forteller han.

Tenker fram i tid

Over fylkesgrensa og ved Gålåvatnet finner vi Peer Gynt-stevnet. Der gir knutepunktstatusen muligheten til å tenke langsiktig.

– Med denne ordningen har vi mulighet til å tenke fram i tid. Nå skal alt fra denne kanten bli nytt, med blant annet nye skuespillere, og om vi ikke hadde hatt en langsiktig sikkerhet ville dette kanskje ikke vært mulig å gjennomføre, sier direktør i Peer Gynt-Stemnet, Marit Lien.

– Det er klart det å ha statusen, som eneste i landet innen scenekunst også gir oss en status nasjonalt. Vi forvalter jo en kulturarv fra Grieg og Ibsen, så vi har et sterkt ønske om at knutepunktordningen videreføres på et vis, fortsetter hun.

Ringvirkninger for millioner

Om støtten skulle bli redusert eller helt borte vil det ikke bare merkes på arrangementet. Også ringvirkningene fra stevnet vil bli redusert.

– Peer Gynt-stevnet er med på å gi ringvirkninger til nærområdet med 80–100 millioner kroner hvert år. 60 prosent av de besøkende er tilreisende, så handelsnæringen og reiselivet her vil merke en forandring, avslutter hun.