NRK Meny
Normal

Vil erstatte barnetrygd med gratis barnehage og SFO

– Barnetrygden bør fjernes og pengene heller brukes på gratis barnehage og SFO, sier Kristin Vinje i Høyre. Men hun får motstand av mange, både i egne og andres rekker.

Vil ha barnetrygd

Småbarnsforeldre og ansatte i barnehage, Hege Tjugum Amundsen og Sissel Gjørlihagen, til høyre, vil fortsatt ha barnetrygden.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Kristin Vinje, som er leder for Høyres kunnskapsutvalg, er klar i sin tale i Aftenposten i dag. Hun mener at gratis barnehage og SFO bør bli en erstatning for dagens ordning med barnetrygd.

Kristin Vinje

Kristin Vinje, stortingsrepresentant H

Foto: Høyre

– Vi vet jo hvor viktig tidlig innsats er og det å tilrettelegge for at barn skal kunne lykkes på skolen. Mange barn begynner på skolen uten å kunne skikkelig norsk, og da faller de fort fra og kommer inn i en ond sirkel, sier Vinje.

Hun mener at barnehage og SFO stimulerer til bedre deltagelse og språkopplæring.

– Får vi disse barna til å lykkes gjennom deltagelse og språkopplæring, så har de mye større mulighet til å lykkes senere i livet, og det er viktig for hele samfunnet, sier Vinje.

Dårlig idé

Karin Andersen

Karin Andersen, stortingsrepresentant SV

Foto: Stig Weston / SV

Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV, mener Vinjes forslag vil skape flere fattige familier.

– Det er fint at Høyre har skjønt at barnehage er bra og prisen må ned, men å fjerne barnetrygden er en dårlig idé, fordi det er en viktig omfordelingsmekanisme til alle barnefamilier. Den er viktig for de med små, men også veldig viktig for de med større barn, for det er kostbart, sier Andersen.

Hun og SV mener at man i stedet for å fjerne barnetrygden bør øke den for noen.

– Vi ønsker at de gruppene som vi vet har størst risiko for å slite økonomisk skal få mer, og det er spesielt enslige forsørgere. De har økt barnetrygd i dag, men vi ønsker at de skal få en ytterligere økning, sier Andersen.

Hun sier også at SV ønsker at barnetrygden skal økes for de som har flere barn, slik som det var før.

Vil beholde trygden

Småbarnsforeldre og ansatte i Sorenskriver barnehage, Sissel Gjørlihagen og Hege Tjugum Amundsen vil gjerne fortsette å få 970 kroner i måneden per barn.

– Det er greit å ha de snaut 1000 kronene når man har barn, sier Gjørlihagen.

– I småbarnsårene vil jeg si at forslaget til Høyre er fint, men hva etter barnehage og SFO, jeg vil gjerne beholde barnetrygden, sier Amundsen.

Vinje i Høyre mener at småbarnsfamilier bør prioriteres.

– Vi vet at småbarnsfamilier som er i etableringsfasen har trangere økonomi enn familier som er bedre etablert. Man har bedre evne til å håndtere kostnadene jo eldre man blir, sier Vinje.