22. juli: Politiet trener mer enn tidligere

– Det har vært et stort fokus på trening til skarpe oppdrag de siste fem årene, opplyser visepolitimester Johan Martin Welhaven ved Innlandet politidistrikt.

Politi trenar på skyting

TRENING: Slik kan det se ut når politiet trener med skarpe våpen. Bildet er tatt 18. september 2013 på Hollabanene i Nome.

Foto: Anne Lognvik / NRK

I dag er det fem år siden terrorangrepene i Regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya. Også for politiet i Innlandet, som består av politidistriktene i Gudbrandsdal, Hedmark og Vestoppland, har hendelsene satt sitt preg i hverdagens tjeneste.

– 22. juli er for oss i politiet, som for alle andre, en trist dag. Når dagen markeres, er det en alvorlig påminnelse om at terror også kan ramme vårt samfunn. Det er sjelden at sannhetens øyeblikk har vært så sterkt, sier Johan Martin Welhaven.

Ett år etter terroren som krevde 77 menneskeliv, kom rapporten fra den regjeringsnedsatte 22.juli- kommisjonen, som skulle gi en pekepinn på hva som egentlig skjedde denne dagen. For politiet, andre beredskapsetater og norske myndigheter var rapporten preget av sterk kritikk.

– Det kunne tidvis oppleves som tyngende, sier Welhaven.

Affektert av hendelsene

Johan Martin Welhaven, visepolitimester ved Innlandet politidistrikt, kan fortelle at de siste fem årene har preget politiets daglige arbeid på ulike måter. Hendelsene har blant annet hatt ringvirkninger på ledelse, holdninger, rutiner og læringskultur. Innlandet politidistrikt har også i større grad samarbeidet med andre nødetater, Forsvaret og Sivilforsvaret.

Vi er bedre trent og bedre mentalt forberedt på det uforberedte enn vi var for fem år siden

Johan Martin Welhaven

– Det er mer regelmessig trening hos alt av operativt mannskap. Dette omhandler ulike taktikker, herunder bruk av tjenestevåpen.I tillegg har vi en gruppe tjenestepersoner som trener ytterliggere, forklarer han.

Johan Martin Welhaven

ØKT FOKUS: Visepolitimester Johan Martin Welhaven ved Innlandet politidistrikt forteller om endret tjeneste.

Foto: Spesialenheten for politisaker

Skarp trening

Han forteller at det også er en påminnelse om viktigheten av å avdekke og stanse personer eller miljøer som viser vilje og evne til å utøve politisk, religiøs eller ideologisk motivert vold.

Welhaven sier at tjenestemenn ved Innlandet politidistrikt har utarbeidet bedre metoder i henhold til trening.

– Vi trener mer på å løse skarpe hendelser enn vi gjorde tidligere. Vårt mannskap er godt motiverte og kompetente.

Antagelsene om økt sikkerhet

Forventningene fra befolkningen om et tryggere samfunn enn tidligere, har også påvirket politets tanker i Hedmark og Oppland.

22. juli er for oss i politiet, som for alle andre, en trist dag

Johan Martin Welhaven

– I etterkant av hendelsene fikk vi en økt mengde spørsmål. Det ble ennå tydeligere at det forventes mye av vår tjenesteplikt. Vi ønsker også selv å lykkes på best mulig måte med samfunnsoppdraget vårt ved å verne mennesker i fare og verne det demokratiske og frie samfunnet vi alle ønsker å ha, forteller Welhaven.

– Vi er bedre trent og bedre mentalt forberedt på det uforberedte enn vi var for fem år siden, legger han til.