Evakueres fra rasområde

En buss og ni biler kom seg ved 22-tiden torsdag ut av rasområdet i Drivdalen. Flere busser, vogntog og biler står fortsatt fast nord i rasområdet. Ved 22-tiden greide mannskapene å åpne E6 sørover, slik at en buss og ni biler kunne kjøre til Dombås. Minst 50 kjøretøy ble sperret inne av ras i Drivdalen. Brua ved tettstedet Driva på E6 er tatt av vannmassene og E6 vil bli stengt inntil brua er reparert. Også Dovrebanen er sperret av ras. Veier er sperret flere steder i hele fylket på grunn flom.