La til grunn lav dollar

Da regjeringen slo fast at amerikanske JSF var et billigere kampfly enn svenske JAS Gripen, la man til grunn valutaestimater fra januar 2008. Den måneden var dollarkursen svært lav.

F-35 Lightning II, Joint Strike Fighter
Foto: Lockheed Martin

Den 20. november 2008 slo statsminister Jens Stoltenberg fast fire ganger i løpet av én pressekonferanse at ikke bare var amerikanske JSF det beste flyet Norge kunne velge, men det var også det billigste.

Prisargumentet var avgjørende for at ikke en gang SV la ned veto da regjeringen sendte saken til Stortinget med en klar anbefaling om å kjøpe amerikanske kampfly.

Det ble sagt at prisen på flyene er 18 milliarder kroner. Mot 24 milliarder kroner for de svenske flyene.

Men tallene er omregnet fra svenske kroner og amerikanske dollar. Brennpunkt spurte hvilke valutaestimater som ble lagt til grunn, og ble overrasket over svaret.

Valutaestimatene ble lagt inn i prismodellen allerede i januar 2008, uten at staten kjøper valutasikring. Den gangen var dollaren svært svak mot norske kroner. En normalt høyere dollarkurs vil altså kunne gi en prissmell for kampflykjøpet.

Mange ukjente

Prismekanismene er en likning med mange ukjente:

Pristilbudene er skrevet i april 2008, på basis av underleverandørtilbud fra januar 2008 og i to ulike valutaer. Regjeringen bestemte seg i november 2008, mens Stortinget skal bestemme seg nå i mai. Først innen 2011 skal det skrives kontrakt, og fra 2016-2020 skal flyene betales etter hvert som de blir levert. I tillegg er det slik at mens det svenske pristilbudet er statsgarantert, er det amerikanske kun et estimat.

Anslagene for hva levetidskostnadene på flyene vil bli, er det som varierer mest. Da den norske forsvarskomiteen besøkte Sverige før påske, fikk de høre at svenskenes overslag for 30 års drift av Gripen er hele 78 milliarder kroner lavere enn den beregningen det norske Forsvarsdepartementet hadde gjort. Den norske beregningen var gjort på basis av norske erfaringer med amerikanske F-16.

Den høye prislappen Norge har satt på de svenske flyene, har opprørt nabolandet. Dette kan nemlig skape problemer når Sverige forsøker å eksportere sine fly til andre land.

Sprik på 78 milliarder

Sten Tolgfors

Den svenske forsvarsministeren Sten Tolgfors er uenig i det norske regnestykket.

Foto: Pawel Flato

- Vi respekterer Norges valg. Det er alltid kundens rett å vurdere hvert anbud. Derimot så er det viktig for meg å forsvare at det svenske anbudet dels var et fastprisanbud fra den svenske staten til den norske, dels også at vi har en helt annen vurdering når det gjelder kostnadene enn den Norge har hatt, sier den svenske forsvarsministeren Sten Tolgfors til Brennpunkt.

Den første utgiften blir imidlertid selve innkjøpet av fly. Skal vi kunne være sikre på at statsminister Stoltenberg har rett, bør det være to sammenlignbare priser.

18 milliarder for JSF er altså et estimat, og det er omregnet fra amerikanske dollar. I et intervju med leder for kampflyprosjektet i Forsvarsdepartementet, Pål Bjørseth, kommer det frem at i prismodellen til departementet ble valutaestimatene låst i januar 2008.

Til sammenlikning har vi altså en svensk pris på 24 milliarder norske kroner. Basis er et statlig garantert tilbud i svenske kroner, som svenskene mener er omregnet litt for høyt.

Amerikanske dollar har historisk svingt kraftig mot norske kroner. I januar 2008 var dollaren svært lav, snittkursen lå på 5,4 mot norske kroner. Da Stoltenberg holdt sin pressekonferanse i november, hadde dollarkursen økt 30%, mens den svenske kronen hadde blitt litt billigere.

Sikres ikke

Verken Forsvarsdepartementet eller innkjøpsprosjektets eksterne konsulenter i Holte Consulting vil opplyse nøyaktig hvilke estimater som ble lagt til grunn, men begge bekrefter at estimatene ble laget på basis av observerte valutaterminer i januar måned og har blitt låst på disse nivåene i modellene.

Siden staten er selvassurandør i valuta-spørsmål, vil alle avvik fra modellen som er lagt til grunn gjøre flyene billigere eller dyrere, avhengig av hvordan valutakursene svinger. Staten kjøper ikke valutasikring slik det er vanlig i privat sektor.

Dersom estimatene Forsvarsdepartementet la til grunn virkelig er i nærheten av snittkursene fra januar 2008, hadde JSF økt 30% i innkjøpspris allerede før pressekonferansen til Stoltenberg i november, bare på grunn av valutaen. Legger man til de andre usikkerhetene flykjøpet er omfattet med, er det ikke mulig å slå fast at JSF er det billigste flyet.

Se hele Brennpunktsendingen 5. mai 2009: Jagerflykjøp // Gaza og norske interesser// Theo