Hopp til innhold

– Folk kan bli veldig redd meg

Personer med schizofreni opplever at venner og kjente blir redde og trekker seg unna. – Jeg skjønner ikke helt hvorfor, sier Silje Marie Roos.

Silje Marie Roos

SCHIZOFRENI: Silje Marie Roos svarer på spørsmål om sin diagnose i NRK-serien «Ikke spør om det».

Foto: LIV BERIT GILBERG / NRK

Flere av deltakerne i NRK-serien «Ikke spør om det» har opplevd å skremme andre med ordet «schizofreni».

– Den verste og mest belastende fordommen folk har mot schizofrene er at vi er skadelige og voldelige, sier Vincent Desmules Stuestøl.

Han har levd med schizofreni i 16 år, og tror folk blir redde fordi de ikke vet.

– Vi har ikke større sjanse for å skade andre enn det friske mennesker har, sier han.

Vincent Desmules Stuestøl

VIL DELE:– Jeg opplevde at folk trakk seg unna, samtidig som jeg hadde et behov for å fortelle, sier Vincent.

Foto: LIV BERIT GILBERG / NRK

Dårlig krim skaper fordommer

Denne frykten for schizofreni gjør at samfunnet er farligere for personer med denne diagnosen enn det er for andre, mener psykologspesialist Pål Grøndahl.

– Det kan føre til depresjon, stress, økt bruk av rus og generelt dårligere helse, såkalt minoritetsstress.

– Mange filmer og dårlige krimserier presenterer schizofreni helt feil. Den dårlige krimmen gir en vag forestilling om at alle seriemordere er psykotiske, eller har en psykopatisk personlighetsforstyrrelse, forklarer Grøndahl, som har skrevet bok om drap og stereotyper innen psykiatrien.

Han forklarer at det er en feiloppfatning at mennesker med schizofreni mer farlige enn den øvrige befolkningen.

– Personer med schizofreni er faktisk mer utsatt for vold enn at de utsetter andre for vold, sier han.

Fungerer bra i samfunnet

Schizofreni er en alvorlig diagnose. Den kan føre til psykotiske symptomer, hvor man kan se, tenke og oppleve ting som ikke er virkelig.

– Jeg kan få grandiose tanker om hvem jeg er. At jeg er Messias, Kongen eller Napoleon, sier Vincent.

– I en pågående psykose lever man i en annen verden, og dette kan oppleves skremmende for andre, forteller Svenn Torgersen, professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo.

Han poengterer at schizofreni favner et vidt spekter av funksjonsevne.

– De kan i perioder ha bisarre forestillinger, men bortsett fra det kan de jobbe i hagen, i skogen, på kontor eller hva som helst, forklarer han.

Kan bli helt friske

– Rundt en til to prosent av oss forventes å få schizofreni. Vi kan estimere at om lag 50-100 000 mennesker i Norge lever med dette til enhver tid, forklarer Torgersen.

Tidligere har schizofreni blitt oppfattet som en livstidssykdom, men nyere forskning viser at det er mulig å bli helt frisk.

– Jeg har en datter. Jeg er gift. Jeg har jobb. Jeg håper folk kan møte oss med åpne øyne og bli kjent med oss som ulike mennesker, sier Vincent.

Hvordan er det å være schizofren? Hva er det de ser og hører?

Hvordan er det å være schizofren? Hva er det de ser og hører?