NRK Meny

Vil tillate lagring av sprengstoff

Rådmannen i Krødsherad går inn for å gi midlertidig tillatelse til lagring av sprengstoff på Hamremoen frem til endelige planer og reguleringer er klar. Austin Norge, som er eid av et av verdens største sprengstoff-selskaper, planlegger å bygge hovedlager for sin sprengstoffvirksomhet i Norge på Hamremoen.