NRK Meny

Stadfester reguleringsplan Utvika

Fylkesmannen stadfester nå Hole kommunes vedtak om reguleringsplan for Utvika. Planen omfatter parkeringsplass, brygge og avkjørsel fra Fylkesvei 155. Eiendommen eies av AUF. Reguleringsplanen for Utøya og reguleringsplanen for minnesmerket og parkeringsplassen på Sørbråten er egne saker som behandles hver for seg.