NAV holder igjen sykepenger

Hovedverneombud John Ole Olsen i Drammen kommune, reagerer på at NAV stopper utbetaling av sykepenger til flere ansatte som er sykmeldt. NAV har strammet inn rutinene og stiller strengere krav til sykefraværsgrunn. Ifølge NAV-direktør i Buskerud - Elisabeth Holen, har NAV måttet stramme inn rutinene for å få ned sykefraværet.