Frykter rasering etter politireform

Lensmennene ute i distriktene forbereder seg på å kjempe for å beholde lensmannskontorene.

Av:

Astrid Randen

Lensmann i Ål Pål Kasper Mikkelrud

Lensmennene frykter polititilbudet i distriktene blir rasert under gjennomføringen av den nye politireformen.

Pål Kasper Mikkelrud, lensmann i Ål, sier signalene om nedlegging av kontorene stadig blir sterkere.

Lensmann Arve Bjerke i Nore og Uvdal vil kjempe med nebb og klo for å beholde sitt lensmannkontor. Nedleggelse betyr dårlige servicenivå for folk i distriktene, sier Bjerke.