NRK Meny

Fortsatt psykisk helsevern

Borgarting lagmannsrett fastholder tvungent psykisk helsevern for en mann som i 2003 ble dømt for å ha forsøkt å drepe en tilfeldig nabo med kniv og øks. Mannen som var 20 år gammel da ugjerningen fant sted, har forsøkt å få endret den opprinnelige dommen fra Eiker Modum og Sigdal tingrett tre ganger. Men Borgarting lagmannsrett mener fortsatt at det er fare for andres liv og helse hvis mannen slippes fri.