NRK Meny
Normal

For få helsesøstre til å ta seg av mindreårige flyktninger

En helsesøster har inntil nå hatt aleneansvaret for nærmere 850 personer på Hvalsmoen transittmottak. Nå tar kommunen grep og setter av penger til syv nye stillinger.

Syriske flyktninger ved Hvalsmoen asylmottak

Syriske flyktninger kommer til Hvalsmoen transittmottak i høst. Ringerike er en av mange kommuner som har for få helsesøstre, altså allerede før mange mindreårige flyktninger også skal bosettes.

Foto: Tormod Strand / NRK

– Jeg tror ikke det er godt nok kjent hva som er våre oppgaver når vi får nye landsmenn i vår kommune, sier Ann Karin Swang, helsesøster i Ringerike kommune og fylkesleder for sykepleierforbundet i Buskerud.

Tidligere denne uka ble det kjent at helsesøstre over hele landet er bekymret for hvordan de spesielt skal kunne gi enslige mindreårige flyktninger et godt nok helsetilbud. Særlig er de bekymret for områdene psykisk helse og smittevern.

Ringerike er en av mange kommuner som har for få helsesøstre, altså allerede før mange mindreårige flyktninger også skal bosettes. De neste to årene skal Ringerike kommune ta imot over 200 flyktninger. 70 av dem er enslige mindreårige. Dette kommer i tillegg til aktiviteten på Hvalsmoen transittmottak som de også har ansvaret for.

– Da jeg hørte at vi skulle ta imot mange flere så tenkte jeg at dette går ikke. Det går jo ikke i dag, sier Swang.

Alene på jobb

– Mye har vært avhengig av én person og det har vært meg stort sett, forteller helsesøster Kristin Andresen.

Ann Karin Swang

KREVENDE: Ann Karin Swang, helsesøster i Ringerike kommune og fylkesleder for sykepleierforbundet i Buskerud, er glad for at det blir opprettet flere helsesøsterstillinger i Ringerike kommune.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

I jobbhverdagen på Hvalsmoen transittmottak, hvor hun også jobber med smittevern av flyktninger, har hun kjent presset på kroppen. Hun ser også at vonde opplevelser fra tidligere vender tilbake når det akutte behovet for mat og trygghet har lagt seg.

– Det har ikke kjentes greit ut. Selv en helsesøster som tar tran hver dag kan bli syk og bli borte et par dager. Da er det veldig ubehagelig at man ikke er et team som kan jobbe sammen om dette, forteller hun.

Flere helsesøsterstillinger

Ifølge Swang har kommunen 30 prosent helsesøsterressurs til flyktningtjenesten. Den er tatt fra ordinær tjeneste.

– Vi har aldri fått noen ekstra tilskudd til det. I tillegg har vi satt av 40 prosent til helsesøster som skal jobbe med smittevern, som også da tar seg av de enslige mindreårige flyktningene, forteller hun.

Etter flere brev fra helsesøstrene har politikerne i kommunen besluttet å styrke ressursene med syv nye helsesøsterstillinger. Tre millioner ble besluttet tilført til helsesøstertjenesten i kommunen i 2015. Pengene skal gå spesifikt til helsesøstre.

Swang er glad for de nye stillingene, men:

– Jeg er ikke sikker på om det noen gang blir nok, men det er veldig mye bedre enn det vi har hatt.