NRK Meny

Drammensrådmann i regjeringsutvalg

Rådmann Osmund Kaldheim i Drammen skal lede et regjeringsoppnevnt utvalg som skal komme med konkrete tiltak for å styrke utviklingshemmedes rettigheter. Utvalget skal særlig vurdere tiltak innen områdene selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeidsliv samt god helse og omsorg. I tillegg skal utvalget vurdere om mennesker med utviklingshemming får oppfylt retten til privat- og familieliv. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. juni 2016.