NRK Meny
Normal

Anker drapsdommen

Mannen som drepte samboeren sin i Krokstadelva anker dommen på 14 og et halvt års fengsel.

38-åringen erkjenner å ha drept sin samboer

Det var i dette huset drapet skjedde.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Etter å ha lest dommen som kom i dag, har 39-åringen bestemt seg for å anke dommen. Det sier mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen til NRK.

– Jeg mener at retten har tatt feil når det gjelder vurdering av bevisstløshet. Det finnes jo ganske mye praksis på at man kan foreta alvorlige straffbare handlinger selv om man er bevisstløs.

Mette Yvonne Larsen

Mette Yvonne Larsen er 39-åringens forvarer.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

I dommen konkluderer Eiker, Modum og Sigdal tingrett med at samboeren døde av kvelning, etter at 39-åringen hadde utøvd omfattende vold mot kvinnen.

Les sak om dommen her: Dømt til 14 og et halvt års fengsel for drap

Retten mener at det ikke foreligger noen tvil om at 39-åringen var bevisst da han drepte samboeren sin.

Fikk strengere dom

Forsvarer Mette Yvonne Larsen synes dommen er unødvendig streng.

– Dommen er ikke i tråd med rettspraksis i liknende saker der man ligger på 13 år, dette fremstår som man ber om en anke og det er unødvendig for alle parter.

Hun hevdet i retten at mannen var bevisstløs i gjerningsøyeblikket, og at han derfor ikke kunne dømmes etter tiltalen. Subsidiært ba hun om at han ble ansett på mildest mulig måte, og antydet en straff på åtte år, maksimalt ti års fengsel.

Dommen er strengere enn aktors påstand. Aktor Håvard Skallerud ba om at mannen dømmes til 13 år og seks måneders fengsel.

Aktor Håvard Skallerud og dommer Liv Synnøve Taraldsrud

Aktor Håvard Skallerud og dommer Liv Synnøve Taraldsrud.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Det er to forhold som jeg anser som skjerpende. Det ene er at parets barn har sett deler av hendelsen, i tillegg til at det er et partnerdrap. De siste årene har det vært en økning i partnerdrap, og en dom fra lagmannsretten anser det som skjerpende, sa aktor Håvard Skallerud til NRK etter at rettssaken var ferdig.

Leste om dommen i media

39-åringen fikk vite om fengselsdommen via media som omtalte saken tidligere i dag. Det er vanlig at forsvarer informerer tiltalte om en dom, før mediene skriver om den. Dette reagerer mannen sterkt på sier Larsen. Han er både overrasket og skuffet, sier hun.

– Og han stiller seg uforstående til at retten ser helt bort fra det han forteller. Dette er en mann som ikke har noen grunn til å snakke usant om at han hadde totalt blackout.

Nå skal Larsen gå igjennom dommen med sin klient og det kan bli aktuelt å be om oppnevnelse av nye sakkyndige, som kanskje ser annerledes på dette med bevisstløshet, sier hun.