NRK Meny
Normal

Vedlikehold, alltid vedlikehold!

Vedlikehold, vedlikeholdsetterslep og gammelt materiell. Det er stikkord fra dagens jernbanedebatt. Men ikke nye problemstillinger. Bli med på en verkstedrunde i 1954!

Snørekordvinteren 1958: Damplokomotiv holder dampen oppe på Trondheim stasjon.
Foto: Schröder-samlingen ved Trøndelag Folkemuseum / NRK

Da Norges Statsbaner rundet 100 år i juli 1954, laget NRK en serie programmer om jernbanebedriften. Et av temaene var lokomotiver og vogner, -og vedlikeholdet av disse. På samme dato som Georg Stephenson i 1814 prøvekjørte sitt første brukbare damplokomotiv, kan du høre deler av dette programmet.

Mange lokomotiver

Ved 100-årsjubileet hadde NSB 460 damplokomotiver og 100 elektriske lokomotiver i tillegg til 140 såkallte motorvogner drevet av elektrisitet eller diesel/bensin.

Det krevde selvfølgelig et enormt vedlikehold. Det gjorde også skiftelokomotiver, skinnetraktorer og vogner av alle typer. 1200 personvogner skulle overhales, helst hvert sjette år.

Flere verksteder

Mye vedlikehold foregikk på lokale verksteder, men hovedverkstedet for lokomotivene lå i Trondheim, spesialverkstedet for blant annet dampkjeler var på Sundland ved Drammen og vognverkstedet i Bispegata i Oslo.

I dette programmet tar vi runden til disse hovedverkstedene, - og lokomotivverkstedene i Stavanger og Ål i Hallingdal.

Etterslep

Det fantes mye gammelt materiell også i 1954. De eldste lokomotivene var i stor grad fra perioden under første verdenskrig. Den andre verdenskrig hadde gjort at det hadde opstått et vedlikholdsetterslep.

Men nå ser det lysere ut, mener en av verkstedslederne vi møter. Snart er man ajour med "revisjonene" av materiellet. Men det vil alltid være nye oppgaver å ta fatt på...

Har du en digital radiomottaker, serverer NRK Gull godbiter fra NRKs ufattelig innholdsrike arkiv, døgnet rundt, om du ønsker.