Hopp til innhold

Sultestreik mot kraftutbygging

8. oktober 1979 satte 15 samer opp telt foran Stortinget og overrakte regjeringen krav om at utbyggingen av Alta-vassdraget måtte stanse.

Sultestreiken foran Stortinget
Foto: Jan Erik Karlsen / Scanpix

Regjeringen svarte nei, og som en siste utvei for å få oppmersomhet omkring utbyggingen startet syv av demonstrantene en sultestreik som varte i 30 dager. Klippet er hentet fra programmet Samer i nord fra 1980:

Video: Sultestreiken foran Stortinget

Støttespillere

Helge Ingstad demonstrerer mot Alta-utbyggingen
Foto: Scanpix / Scanpix


Lavvoen foran Stortinget og de sultestreikende samene kledt i kofter skapte store overskrifter, og satte søkelys på samene og det norske storsamfunnets forhold til den samiske minoritetsgruppen.
Blant dem som gikk ut og støttet var Berge Furre, Stein Ørnhøi og Helge Ingstad. Oppdageren og forfatteren Helge Ingstad var da blitt 80 år, men snakket utbygningsmotstandernes sak på Youngstorget før han reiste til Alta for å holde foredrag og samle inn penger til naturvernforkjempernes sak.

Midlertidig utsettelse


Sultestreiken var en del av kampen mot Alta-utbygginga, og regjeringen stanset midlertidig anleggsarbeidet og utarbeidet en ny stortingsmelding om Alta-saken. Konklusjonen ble at det ikke var fremkommet nye momenter, og Stortinget avviste derfor å behandle saken på nytt.

Unødvendig utbygging


I ettertid innrømmet Gro Harlem Brundtland at utbyggingen av AltaKautokeinovassdraget var unødvendig. Under et opphold i Lyngen i august uttalte hun i avis- og radiointervju at hun angret på kraftutbyggingen.