NRK Meny
Normal

Soundscape - opptak av verden

Soundscape er et begrep som brukes mye i musikk- og kunstsammenheng. Det kan være alt fra rene dokumentaropptak i felten, til bearbeidete lydbilder der datamaskinen spiller hovedrollen. Et inkluderende begrep som utvikler seg uavhengig av musikkinstitusjonene.

Komponisten og lyd-dokumentaristen David Monacchi

Komponisten og lyd-dokumentaristen David Monacchi på opptakelses-reise i Afrika

- Soundscape forbinder jeg mest med ubehandlete lydlandskap, at man tar opp lyd og lar det være som det er, og bare putter det inn i en annnen kontekst, sier Anders Vinjar.

Komponist Anders Vinjar

Anders Vinjar, komponist og utøver i samme person

Foto: Bodil Maroni Jensen

Begreper i endring

Komponisten Anders Vinjar har drevet med elektroakkustisk musikk i mange år. Han er vant til at begrepet elektroakkustisk kan virke fremmedgjørende på folk. Men med soundscape er det noe annet. Det brukes av folk fra forskjellige miljøer: filmfolk, lydfolk, lydkunstnere, komponister, i det hele tatt, de som arbeider med lyder fra virkeligheten på en datamaskin.

-Det fine med begrepet soundscape er at det ikke er så veldig definert. Det virker inkluderende. Folk blir nysgjerrige, og det skaper interesse.

Men selv kaller ikke Anders Vinjar sin musikk for soundscape, selv om han arbeider med opptakslyder fra omgivelsene. Musikken hans hører mer hjemme i en gammeldags elektroakkustisk tradisjon, mener han. For det å gjøre opptak av lyder og ta dem inn i en kunstnerisk sammenheng, det har man gjort i hvert fall siden 1940-tallet.

Mikrofoner og høyttalere...

Men mange kaller opptak av naturlige lyder, og eventuelt bearbeiding av disse, for soundscape, i dag. Begrepet er åpnet og inviterer inn stadig nytt innhold. Det dekker et uoversiktelig felt der det eksperimenteres med lyd og idéer. Og begrepet utvikler seg fritt blant dem som bruker det, uavhengig av musikkinstitusjoner og læresteder.

Opptakelses-reisende

Komponisten og lyd-dokumentaristen david Monacchi

Komponisten og lyd-dokumentaristen David Monacchi

Foto: Bodil Maroni Jenen

Soundscape kan også være rene dokumentaropptak av forskjellige lydmiljøer. Den italienske komponisten og lyd-dokumentaristen David Monacchi har oppholdt seg i felten, i lange perioder, støttet av World Wild Fund og Greenpeace. Han har gjort opptak av truede lydbilder i Amazonas, Asia og Afrika. Lydmiljøene er utsatt fordi artene er utsatt. Klimaendringer forandrer miljøet og dermed også lydbildet på stedet. Lydportretter i dag kan derfor være viktige historiske lyddokumenter, om en tid, sier Monacchi.

Lydbilder i endring

David Monacchis lydportretter blir presentert for publikum på naturhistoriske muséer, rundt i verden. Men David Monacchi bruker også naturopptakene i kunstnerisk sammenheng. Han forlenger visse lyder, forsterker andre, legger til elektroniske klanger, osv. En manipulasjon av originalopptaket. Men han gjør det for å fremheve og forstørre virkeligheten, sier han.

Opptaksutstyr og elefanter

Mikrofoner og elefanter

- Kunst kan brukes for å tjene miljøet. Kunst skaper bevissthet hos publikum og åpner folks ører til naturen.

David Monacchis soundscape-prosjekt

Soundscape. Lyder som forteller

Musikk i brennpunktet, NRK P2, onsdag 1. desember kl. 21.03