NRK Meny
Normal

Rapport fra Skoltelandet

I Neiden i Finnmark står det et museumsbygg som har vært nesten ferdig i tre år...

Østsamisk Museum i Neiden
Foto: Østsamisk museum

Ny utstilling i stengt museumsbygg

Et minst hindre år gammelt foto fra Nasjonalmuseet i Helsinki viser skoltesamisk mann ved gamme i Ne

Et minst hindre år gammelt foto fra Nasjonalmuseet i Helsinki viser skoltesamisk mann ved gamme i Neiden. St Georgs kapell i bakgrunnen.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

To hundre nøye utvalgte gjenstander fra de samiske samlingene til Norsk Folkemuseum og Tromsø Museum venter på å bli sendt til det nye Østsamisk Museum i Neiden. Tre år etter at Statsbygg gjorde ferdig museumsbygningen i Neiden er museet fortsatt stengt. Klimareguleringen virker ikke, magasinet kan ikke brukes, utstillingsverkstedet tåler ikke støv, det lekker gjennom taket og det finnes ikke nødaggregat til å takle de mange strømbruddene i Østre Finnmark.
- Men nå er vi litt mer optimistiske, sier museumsleder Honna Havas.

Ny giv

Med utsikt til Skoltelandet – fra taket på Østsamisk Museum i Neiden : Yngvar Julin og Honna Havas.

Med utsikt til Skoltelandet – fra taket på Østsamisk Museum i Neiden : Yngvar Julin og Honna Havas.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

I januar 2013 har Østsamisk museum blitt en del av Tana og Varanger museumssiida, en sammenslutning som gjør at både Sametinget og det nye styret har fattet friskt mot når det gjelder å få utbedret de bygningsmessige manglene. – Og vi må nesten bare takke Norsk Folkemuseum for at de sa ifra om de ikke kunne sende fra seg gjenstandene de har tatt ut til vår utstilling. Da ble det klart for alle at de tekniske kravene som stilles ikke er oppfylt her hos oss, sier museumslederen som har sett en lang rekke utsettelser og vanskeligheter tårne seg opp for den aller minste av de samiske minoritetene. – Skoltesamene er spredt over Finland, Russland og Norge og til sammen er det ikke mer enn ca tusen personer i hele dette området som regner seg som skoltesamer, sier Havas, som selv er fra Finland.

Folket, landet og verden

Skjelettet til den nye utstillingen reiser seg. Silhouettene i Black Box er Honna Havas og Yngvar Ju

Skjelettet til den nye utstillingen reiser seg. Silhouettene i Black Box er Honna Havas og Yngvar Julin.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

I denne utgaven av Museum møter du også utstillingsarkitekt Yngvar Julin som arbeider sammen med Honna Havas om å utvikle den første basisutstillingen. – Vi har delt utstillingen inn i tre rom, med hvert sitt tema : Folket, landet og verden, sier han. Utstillingen viser de tradisjonelle årstidsvandringene, men også det faktum at denne mist to tusen år lange tradisjonen jo ikke finner sted lengre, sier Julin. – Historien de siste hundre årene er full av undertrykking, politisk motarbeiding og undergraving av livsgrunnlaget for skoltesamene.

Overveldende rikt materiale

Østsamisk/ Skoltesamisk område.

Østsamisk/ Skoltesamisk område.

Foto: Ukjent

Men vi kommer til å vise at dette bare er en liten del av skoltesamenes historie, sier Julin, som trekker linjene tilbake til de arkeologiske utgravningene på Kjelmøya i Bøkfjorden i Sør-Varanger på 1920-tallet. – Et overveldende rikt, skoltesamisk materiale som viser en tidsdybde på minst to tusen fem hundre år. Og at vi hadde en fantastisk historie forsto jeg for fullt da det viste seg at skoltesamiske familier på 1920-tallet fortsatt brukte de samme bumerkene på sitt fiskeredskap som det arkeologene fant fra samisk steinalder, sier han.

Spennende historie får du i Museum, NRK P2, lørdag 26/1 kl. 16.03, og søndag 27/1 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.