NRK Meny
Normal

På Jærens strender

Hvor kom de første menneskene fra da steinalderfolket for første gang satte sin fot på norsk jord ? Kan vi finne sporene etter dem ? Bli med på vandring...

Obrestad fyr på steinalderens starndlinje.
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Noen kaller det ”Europas sunkne Atlantis”. Nordsjøfastlandet, et skogkledd område fra Hamburg til Orknøyene med Doggerbank som et stort høydedrag og Rhinens utløp like utenfor Stavanger. Lenge før Den engelske kanal åpnet seg var det fra ”Doggerland” de første menneskene kom da de steg i land på norskekysten for elleve tusen år siden.

Jærlandskapet er fullt av graver fra steinalder og jernalder.

Jærlandskapet er fullt av graver fra steinalder og jernalder.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Like ved fergeleiet ved Mortavika på Rennesøy, mener forfatter Tor Obrestad at det skjedde. I boka ”Den lengste historia” forteller han denne og andre historier om den ”poetiske realismen” det er å vokse opp mellom gravrøyser og å gå og tråkke i seks tusen år gamle eikerøtter og finne steinalderdolker hver gang jordene vårpløyes.

Tor Obrestad

Tor Obrestad.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

– Historien blir en del av oss, sier Obrestad, som blant annet leser fra sin debutsamling ”Vind” fra 1966. Arkeolog Bjørn Myhre forteller om steinalderens gravskikker og hvordan Jæren og Rogaland så ut da de første menneskene kom.

Dette programmet er sammensatt av flere tidligere programmer som ble sendt første gang i april 2004. Programleder er Øyvind Arntsen.