NRK Meny
Normal

Ottapakka og slaget ved Kringen

Da en grå pakke datert 1912 ble åpnet på Otta i Sel kommune i Gudbrandsdalen tidligere i høst, ble det en stor mediebegivenhet. Må ikke åpnes før om hundre år, sto det utenpå

Ordfører Dag Erik Pryhn i Sel kommune viser frem en finsk og en spansk nettside omtaler ”Ottapakka".
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Hva var det i Ottapakka?

I nesten hundre år har en liten, uåpnet pakke vært i Sel kommunes varetekt. På pakka sto det; «Kringenstøtten og Kringenfesten 26. august 1912. Kan aabnes 2012». 24 august i år ble pakka åpnet, og merkelig nok ble det en stor internasjonal mediebegivenhet. Nå har medietrykket forsvunnet og tiden har kommet for å gjennomgå og arkivere pakkens innhold. - Det er samtidshistorie fra 1912, sier registrator Kjell Voldheim ved Gudbrandsdalsmusea. - Foruten noen bannere og tøystykker inneholdt pakka brev, protokoller, regnskap – et par aviser – alt knyttet til den store 300- års markeringen av slaget ved Kringen i 1612.De som trodde det var store verdier av et eller annet slag i pakka , ble kanskje skuffa. Men for oss gir materialet et svært spennende tidsbilde fra Otta og Sel for 100 år siden, sier Voldheim .

Slaget ved Kringen

Monumentet ved Kringen, reist 1912.

Monumentet ved Kringen, reist 1912. På dette stedet ble 300 skotske leiesoldater massakrert av den norske bondehæren 24 august 1612.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Slaget ved Kringen rett syd for Otta er regionens store historiske begivenhet. I krigen mellom Danmark-Norge og Sverige, den såkalte Kalmarkrigen, forsøkte svenskene å få inn skotske leiesoldater via Romsdalen og ned Gudbrandsdalen. Da Skottetoget, under ledelse av blant andre George Sinclair, kom til Kringen, et par kilometer syd for Otta, ble de angrepet i et bakhold av en vel forberedt bondehær. Kort sagt ble skottene massakrert både under og etter slaget. I Museum forteller Kjell Voldheim historien om slaget ved Krigen, og ikke minst hvordan denne hendelsen ble markert med den største pomp og prakt i 1912. Til stede var både Kong Haakon VII, Norges forsvarsjef og et stort oppbud av journalister fra Kristiania. På forhånd var det samlet inn penger over hele landet til en minnestøtte .

Pakker opp

Registrator Kjell Voldheim studerer Ottapakka

Registrator Kjell Voldheim studerer Ottapakka.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

– Det var svart av mennesker under avdukingen, minst 15 000 - 20 000 mennesker møtte fram, sier Voldheim. Sel kommunes første ordfører Johan Nygård, ledet arrangmentskomiteen. Og det var han som tok vare på materialet og påførte beskjeden om at pakken ikke skulle åpnes før om hundre år. I Museum gjennomgår Voldheim noen av dokumentene. Du får høre om menyen for kongemiddagen, regnskaper og arrangementets budsjett. – Det gikk underskudd med 40 kroner, men det ble dekket på mystisk vis, sier Voldheim. Når registreringen er ferdig vil innholdet bli lagt ut i en internettutstilling. – Da kan hele verden få se hva som var i ”Ottapakka”, sier registrator Kjell Voldheim.

Spennende historie får du i Museum, NRK P2, lørdag 17/11 kl. 16.03 og påfølgende søndag kl. 08.03. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk.