Oslofjordtunnelen 10 år

- En gammel drøm om utvikling og bedre samferdsel er nå realisert, sa kong Harald da han åpnet Oslofjordtunnelen 29. juni 2000.

Oslofjordtunnelen
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Video Åpning av Oslofjordtunnelen

Kong Harald foretar den høytidelige åpningen foran flere hundre innbudte gjester og tilskuere ved Måna på Drøbak-siden av fjorden. Foto: Scanpix

Europas lengste

Oslofjordtunnelen strekker seg fra Hurum kommune i Buskerud til Frogn kommune i Akershus, og med sine 7230 meter var den Europas lengste undersjøiske veitunnel da den åpnet for ti år siden.

Video Ras i Oslofjordtunnelen

Oslofjordtunnelen har vært rammet av flere ulykker siden åpningen. I 2003 ble tunnelen oversvømmet etter at pumpesystemet sviktet. Samme år raste også 12 tonn stein ned fra taket. Foto: Scanpix

Oslofjordforbindelsen

Tunnelen inngår i Oslofjordforbindelsen, eller riksvei 23 som er det offisielle navnet. Sammen med fem andre tunneler, 26 kilometer vei og en rekke broer, kostet hele veiprosjektet vel 1,3 milliarder kroner.

Spesialutviklet sprengstoff

Byggingen startet i 1997, og ble en utfordring. På tunnelens dypeste punkt, 134 meter under havoverflaten ble det oppdaget en svakhet i taket. Svakhetssonen besto av leire, steiner og grus, og måtte fryses ned før det kunne sprenges ut med et spesialutviklet sprengstoff som tålte lave temperaturer. Et 40 meter langt betongrør ble også støpt inn for å gjøre tunnelen stabil.

Tredje lengst

I dag er Oslofjordtunnelen den tredje lengste undersjøiske veitunnelen i Norge, forbigått av Eiksundtunnelen i Møre og Romsdal og Bømlafjordtunnelen i Hordaland.