Hopp til innhold

Offerfunn fra Hov i Oppland

Bli med når Kulturhistorisk Museum for første gang viser fram det upubliserte funnet av 29 gullgubber og en stor mengde ildstål, ofret i et kulthus ved Mjøsas bredd et par hundre år før vikingtiden.

Gullgubber
Foto: Kulturhistorisk museum

Etter nesten tyve år og flere arkeologiske utgravninger er Norges største funn av gullgubber og ildstål nå i ferd med å bli ferdig undersøkt. I Museum forteller professor emeritus Heid Gjøstein Resi om hva som ble funnet under det nedbrente jernalderhuset noen titalls meter fra Mjøsa like syd for Lillehammer. Til sammen 29 gullgubber, som er ørsmå biter av gullblikk, med sirlige, innpressede motiver ble funnet i en steinpakning omtrent midt i det som har vært et ca 12 meter langt hus på strandflaten ved Vingrom.

Flere teorier

Professor emeritus Heid Gjøstein Resi arbeider fortsatt med offerfunnet fra Hov i Oppland.

Professor emeritus Heid Gjøstein Resi arbeider fortsatt med offerfunnet fra Hov i Oppland.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

– Vi trodde først steinpakningen kunne være et slags alter, men den teorien har vi forlatt, sier Heid Gjøstein Resi, som håper å kunne publisere funnet og sette opp en utstilling av de sjeldne gjenstandene om ikke så lenge. – Samtlige gullgubber viser en mann og en kvinne som står i relieff mot hverandre. Klær, hår og smykker er slående detaljert, selv om man må bruke store fotografiske forstørrelser eller mikroskop for å se det tydelig, sier Resi.

Gullgubber og ildstål

Tor Sæther og Tom Haraldsen på funnstedet for gullgubbene på Hov

Tor Sæther og Tom Haraldsen på funnstedet for gullgubbene på Hov.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Det er gjort funn av gullgubber tidligere i Norge, 16 stk fra Hauge i Klepp i Rogaland og 22 fra Mære middelalderkirke ved Steinkjær, pluss enkelte mindre funn. – Men det som er spesielt her, sier Resi, er ikke bare det store antallet gullgubber, men også at vi fant omtrent like mange ildstål. Det er håndholdte, smidde jernbøyler med innlagt stål, et redskap som ble brukt for å slå ild til langt inn i middelalderen. I denne sammenhengen tror vi de er deponert som et gudeoffer, på samme måte som gullgubbene, sier Resi.

Hedensk hov

Her ligger Norges største funn av gullgubber i sine funnesker. Til sammen 29 stk pluss et fragment.

Her ligger Norges største funn av gullgubber i sine funnesker. Til sammen 29 stk pluss et fragment.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Alt tyder på at jernalderhuset ved Hov i Oppland var et av de store, hedenske hovene i Gudbrandsdalen fra hundreårene like før vikingtiden. Et kult-hus hvor man kanskje blotet til den mektige fruktbarhetsguden Frøy, som ifølge den norrøne mytologi skulle være det mannlige motstykke til søsteren Frøya og som nettopp hadde ildstål som ett av sine symboler. Siden funnet fra Vingrom ennå ikke er publisert, er dette første gang vitenskapelig ansvarlig, Heid Gjøstein Resi uttaler seg om funnet.

Spennende historie får du i Museum, lørdag 9/4 kl. 16.03 og søndag 10/4 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.