Ny dansk opera - Dancer in the dark

-Det har aldri vært vårt ønske å lage det samme på scenen, som i filmen. Filmen kan man gå å se eller leie på DVD. Derfor føler vi oss fri til å søke inn til urfortellingen som ligger i Dancer in the dark, sier Kasper Holten, regissør og sjef for Operaen i København.

Operaen Dancer in the dark, av Poul Ruders

Selma Jezkova, i operaen Dancer in the dark, velger martyrdøden, i Kasper Holtens oppsetning av Poul Ruders nye opera.

Foto: www.miklosszabo.com

Operaen Dancer in the dark er bygget over fortellingen i filmen av samme navn, av Lars von Trier. Operaen har fått blandete kritikker, og noe av utfordringen har vært å få publikum til å glemme filmen, og forstå at dette er noe annet, sier komponisten Poul Ruders.

Selma, Selma Jezkova...

Komponisten Poul Ruders

Dancer in the dark er Poul Ruders 3. helaftens opera på Det Kongelige Teater.

Foto: Miklos Szabo

-Det har nesten vært umulig å banke inn i hodet på folk, at det er ikke Bjørk som synger, det er ikke en opera over filmen, det er ikke en musikal. Det er en opera over historien i filmen Dancer in the dark...

Så kunstnerisk har det nok vært galt å kalle den Dancer in the dark. Min første tittel var Selma Jezkova. En fantastisk operatittel, ikke sant? Eller bare Selma.

Historien

Hovedpersonen Selma ofrer seg for sønnen, for at han skal få et bedre liv enn henne. I denne historien betyr det å få en øyenoperasjon, slik at han ikke skal bli blind, som moren nå er i ferd med å bli. Når Selmas oppsparte midler holder på å bli stjålet fra henne, skjer det fatale, at hun kommer til å drepe et menneske. Men i rettssaken som følger, gjør hun aldri noe forsøk på å forklare bakgrunnen for hendelsen. Hun kunne ha reddet sitt eget liv.

Selvrealisering og håpløshet

Operaen Dancer in the dark, av Poul Ruders

Carl Philip Levin spilte Selmas sønn, Gene.

Foto: www.miklosszabo.com

Den urfortellingen regissøren, Kasper Holten, har konsentrert seg om, er menneskets trang til selvrealisering, uten tanke på konsekvensene det kan ha for andre. Samtidig er dette et omvendt Kristus-drama.

-Det er vår oppfattelse at Selma har latt seg forføre, eller latt seg inspirere, av den kristne grunnfortellingen, for å iscenesette seg selv som en annen Kristus-figur. Og da prøver vi å påpeke det uhelssvangre i at vår kultur noen ganger dyrker martyriet, at mange mennesker, i stort eller smått, kan velge å leve et maryrium; Det er synd på meg, men jeg må lide for andre mennesker, og det er ingen som forstår hva jeg gjennomgår.

En nedbrent kirke

Operaen utspiller seg i de dystreste omgivelser, i en nedbrent kirke, en ruin, som understøttes av et stillas for ikke å falle sammen.

Sjef for operaen i København, Kasper Holten

Kasper Holten, regissør for Dancer in the dark og sjef ved Operaen i København

Foto: Bodil Maroni Jensen

-Som en slags kommentar på at Gud forlengst har forlatt denne kirken. Håpet og det meningsfulle har forlengst forsvunnet. Og det vi viser, er jo hvor meningsløst martyriet er, i Selmas tilfelle. Derfor er dette en Gudsforlatt historie. Det finnes ikke et håp, eller en Gud eller en forløsning for Gene, hennes sønn. Det er en omvendt Kristus-historie.

Det er kanskje også en kommentar til hvor mye vi moderne mennesker, i fraværet av en gud, eller religion, kjemper for å gi mening til våre liv. Det viktigste for oss alle sammen er selvrelisering, i stedet for å tørre og akseptere den meningsløshet som ligger og lurer over det hele..

Nye verk

Kasper Holten har vært sjef for operaen ved Det Kongelige Teater siden 2000. Han er nå inne i sin siste sesong, og har i sin sjefsperiode satset betraktelig på nyskrevet musikkdramatikk. Hvert år har det vært nye verk, både danske og utenlandske.

Operaen Dancer in the dark, av Poul Ruders, hadde premiere på Operaen i København 5. september. Den gikk 9 ganger, og skal neste gang settes opp i Lincoln-senteret i New York, den 29. og 30 juli.

Musikk i brennpunktet, NRK P2, onsdag 10. november, k. 21.03:

Utdrag fra operaen Dancer in the dark, og møte med komponisten Poul Ruders og regissøren Kasper Holten.

Musikkopptak fra Danmmarks Radio.