Norske soldater i Den amerikanske borgerkrigen

Bli med til Georgia og Tennessee i USA for å lete etter sporene til 15. Wisconsin Frivillige Infanteriregiment. Dette regimentet besto av kun norske immigranter og ble ledet av oberst Hans Christian Heg fra Lier ved Drammen.

Maleri fra 1870-årene gjengir en slagscene fra Chickamauga
Foto: Chickamauga Visitor Centre

Mer enn seks tusen norske immigranter deltok i Den amerikanske borgerkrigen. De aller fleste kom fra de norske bygdene i Midtvesten og det var spesielt en bestemt mann fra Lier ved Drammen som var primus motor i å verve norske soldater. Hans navn var Hans Christian Heg. Glødende republikaner allerede i 1860, redaktør av en norskamerikansk avholdsavis i Madison, Wisconsin og organisator.

Rent norsk regiment

President Abraham Lincoln

Abraham Lincoln.

Foto: Library of Congress

Da president Abraham Lincoln erklærte krig mot utbryterstatene i sør, meldte tusenvis av immigranter seg til tjeneste. De fleste ble innrullert på vanlig måte, men Heg organiserte et rent, norsk regiment. Rundt 900 nordmenn utgjorde 15.Wisconsin Frivillige Infanteriregiment. Kompaniene fikk navn som ”St. Olaf Rifles”, ”Wergelands musketerer” og ”Norske bjørnejegere”. Heg, som var uten noen form for militær trening, ble valgt til kommanderende offiser og steg etter hvert i gradene helt til oberst.

Brutal slakt

Her falt 35 tusen soldater på to dager...

Her falt 35 tusen soldater på to dager...

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

I det store slaget ved Chickamauga i Georgia i september 1863 ledet Hans Christian Heg en hel divisjon i Nordstatshæren.
Museum tar turen til slagfeltet i Georgia hvor det i dag er en stor nasjonalpark. Skog og enger, høydedrag og bekker er akkurat slik det var i 1863 . Sammen med historiker Trond Svandal leter vi etter stedet der 15.Wisconsin ble kastet inn i slaget og brutalt slaktet ned av den framrykkende Sørstatshæren.

Monumenter tilbake

Minnemonumentet for stedet der oberst Hans Christian Heg falt på slagfeltet i Chickamauga , Georgia.

Minnemonumentet for stedet der oberst Hans Christian Heg falt på slagfeltet i Chickamauga , Georgia.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Totalt 35 tusen mann døde i dette blodige slaget, og en tredjedel av de norske soldatene kom aldri tilbake. Oberst Heg oppildnet soldatene fra sin hest, men ble skutt og døde senere av skadene. I krattskogen på slagfeltet leter vi oss fram til de nøyaktige slagstedene og finner fram til monumentene som markerer både 15.Wisconsins innsats og stedet der Hans Christian Heg falt.

Reisen starter i Washington DC hvor vi blant annet besøker borgerkrigsutstillingen ved Nasjonalmuseet for amerikansk historie på The Smithsonian Institution. Del en av to programmer.

Få med deg spennende historie i Museum, lørdag 26/11 kl. 16.03 og påfølgende søndag kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.