Hellekister

Langt inne i Østfolds dype skoger ligger noen av norsk arkeologis best bevarte hemmeligheter. Hellekistene er vakre gravmonumenter av stein, reist for fire tusen år siden. Hvordan ble de oppdaget?

Hellekiste fangegård

Slik kan en nesten komplett hellekiste, uten takhelle se ut. Midt på tunet på Fange gård i Aremark.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

En sommerdag i 1909 kom den berømte professor Gabriel Gustafson med dampbåt til Tolsby ved Stora Le i Østfold. Han hadde nettopp gravd ut Osebergskipet, og nå ville han lete etter en ny sensasjon i norsk arkeologi, - steinalderens hellekister.

Arkeologisk sensasjon

Denne typen gravmonumenter fra de siste hundreårene av steinalderen, for omtrent fire tusen år siden, finnes i overflod både i Sverige og Danmark. Men ikke en eneste en var kjent i Norge da Gustafson gikk i land i Aremark. Det tok bare noen få år, så hadde både Gustafson og andre berømte norske arkeologer fra pionertiden, A.W. Brøgger og Helge Gjessing, påvist opptil fire hellekister i Aremarks skoger.

professor Einar Østmo

De store innsjøene på norsk og svensk side av grensen var steinalderens ”motorvei”, sier professor Einar Østmo. Her ved Tolsbystrand, hvor Gabriel Gustafson gikk i land.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Steinalderens motorvei

– Det er de store sjøene, som strekker seg langt inn i Sverige og fortsetter på norsk side av grensen, som er forklaringen, sier professor Einar Østmo. – Sjøene var steinalderens ”motorvei”, ferdsel med båt gjorde det lett å holde kontakten over store avstander, og det er helt tydelig at folkene som bodde her i yngre steinalder var en del av den svenske og danske kulturutbredelsen på denne tiden, sier Østmo.

Oppdaget og gjenoppdaget

Etter en stund gikk hellekistene i Aremark i glemmeboken, helt bevisst, ifølge Østmo. – Brøgger mente at dette var en ”fremmed innflytelse”, siden kulturen så åpenbart kom fra kontinentet, og norsk arkeologi var ganske nasjonalistisk i førkrigsårene, sier Østmo. Det skulle vare helt til 2000-tallet før hellekistene i Østfold ble gjenoppdaget og gravd ut på nytt.

Hellekiste

Langt inne i skogen ved Kollerød i Aremark fant professor Einar Østmo restene av denne hellekistegraven

Foto: Museum/P2 / nrk

I regi av Kulturhistorisk Museum var det arkeolog Einar Østmo som da undersøkte funn både ved Kollerød og Lund i Aremark og Volen i Marker. Fra før er funnet på Aspestrand og Fange godt kjent.

– Dette er en viktig overgangsperiode i norsk kulturhistorie, sier Østmo, som i MUSEUM forteller om hvordan jordbruk og bosetting slik vi kjenner det i dag, ble etablert nettopp i denne fasen.

Museum på NRK P2, lørdag kl. 16.03 og søndag kl. 08.03.
Programleder: Øyvind Arntsen.