Ambisiøs og lavmælt komponist

Han er ikke redd for store ord og snakker gjerne om kunsten med stor K. Men hvordan nå ut med "Dugg, Spurver, Pust", som er tittelen på den nye CD'en, i den virkelige verdenen? Det finnes mange som er åpne for det smale, sier komponisten Sven Lyder Kahrs.

Komponisten Sven Lyder Kahrs

Sven Lyder Kahrs foran en forstørret versjon av CD-coveret på Dew Sparrows Breath

Foto: Bodil Johanne Jensen

Komponisten Sven Lyder Kahrs

Lytter...

Foto: Bodil Johanne Jensen

-Verden endrer seg ganske raskt, og folk er mindre redd for å møte det som er annerledes. Yngre folk er mye åpnere for å høre på ulike typer musikk. Og det at tilgjengeligheten faktisk øker for smalere ting, gjør at folk dumper over det og plutselig kanskje bare tenker at oj, dette var annerledes, men dette var spennende, kan jeg kanskje finne noe her?

Norsk - i Paris

Sven Lyder Kahrs har bodd mange år i Paris, og har mye av utdannelsen fra utlandet. Men han startet i Norge, der Finn Mortensen var den første komposisjonslæreren på begynnelsen av 1980-tallet. Senere har Kahrs studert med komponistene Brian Ferneyhough og Emmanuel Nones. Det er blitt et tonespråk med modernisme, klassisisme og poesi i en fordomsfri blanding.

Komponisten Sven Lyder Kahrs

Tenker...

Foto: Bodil Johanne Jensen

-Jeg vet ikke hva som er moderne og hva som er gammeldags her, jeg. Det er vanskelig å skille, for ting blander seg veldig i hverandre, for tiden.

Frittalende grubler

Avstanden til det norske miløjøet gjør ham kanskje friere enn mange kolleger her hjemme. Han tenker stort, og begrenser seg ikke verbalt. Men musikken han skriver, er lavmælt og kryper nært innpå deg.

-Jeg tror kunstens oppgave er å åpne ulike rom, og jeg vil åpne det rommet hvor man kan møte lavmælte og forsiktige ting, direkte. Andre får åpne andre rom, og det har jeg ikke noe imot.

Kunsten med stor K

Komponisten Sven Lyder Kahrs

Ler...

Foto: Bodil Johanne Jensen

- Jeg synes det er viktig at man ikke er redd for store ord. Å trivialisere kunsten er kanskje en måte å gjøre den mindre farlig på, men da mister vi mye som er viktig i livene våre. Og jeg er ikke så redd for kunst med stor K. Men det er vel nettopp det mange kunstnere har vært, i en periode.

Musikk i brennpunktet
Ikke redd for kunsten med stor K
Et møte med komponisten Sven Lyder Kahrs

Onsdag 3. mars kl. 21.03 - 22.00, i NRK P2.