Hopp til innhold

Hitlers steinbrudd fredes

Under Andre verdenskrig var granitten rundt Oslofjorden tiltenkt en rolle i verdenshistorien, som byggesteiner til Hitlers nye hovedstad, Germania.
Nå skal ett av de små steinbruddene fredes...

Albert Speer og Adolf Hitler beundrer en modell av Germania.
Foto: Fra Fylkeskonservatorens rapport

Norsk granitt skulle til det nye Berlin

Ferdig hogde steinprofiler på Råholmen.

Ferdig hogde steinprofiler på Råholmen.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

På en liten øy i skjærgården utenfor Fredrikstad ligger det fortsatt 260 ferdig, bearbeidede steinblokker som skulle finne sin plass som byggesteiner i luftslottet Adolf Hitler og hans arkitekt, Albert Speer trodde skulle bli Det Tredje Rikes nye hovedstad, drømmebyen Germania. – Det var bruk for enorme mengde steinblokker og det ble gitt store kontrakter til steinindustrien på begge sider av Oslofjorden. Det var spesielt den røde granitten som finnes på steder som Røyken ved Drammensfjorden og ved Fjæreheia i Grimstad Albert Speer helst ville ha, sier Lars Ole Klavestad.

Intakt steinbrudd

Steinhuggere i et brudd i trolldalen på kråkerøy 1932, like ved Store Råholmen.

Steinhuggere i et brudd i trolldalen på kråkerøy 1932, like ved Store Råholmen.

Foto: Fylkeskonservatorens rapport

Som saksbehandler hos Fylkeskonservatoren i Østfold har Klavestad nettopp levert en omfattende rapport om steinbruddet på Store Råholmen ved Kråkerøy. Det ligger der nærmest intakt, med hele produksjonslinjen fra kraner, jernbaneskinner, utskipningskai og åpne brudd. – Men det viktigste er at det er så mange ferdig, hugde profiler som fortsatt ligger der, klare til levering, sier Klavestad. – Vi har dokumentert og tegnet profiler av 30 forskjellige typer bygningsstein. Det er gesimser, hulkiler, omfatninger til vinduer og dører. Alt med en høy grad av ornamentering og med mange prydelementer. – Dette er steinhoggerkunst på sitt ypperste, sier Klavestad, som også har funnet spor etter en mengde råblokker som ble lagret i hele distriktet.

Fjernet og ødelagt

Befaring med Riksantikvaren på Store Råholmen 2009. Fra v: Gustav Rossnes, Øyvind Arntsen, Sjur Mehl

Befaring med Riksantikvaren på Store Råholmen 2009. Fra v: Gustav Rossnes, Øyvind Arntsen, Sjur Mehl.

Foto: JHI / NRK

– Råblokkene ble skipet over fra vestsiden av Oslofjorden til de erfarne steinhoggerne på steder som Råholmen, Kjøkøysund, Ulfeng, Skjeberg og helt ned til bruddene ved Iddefjorden, sier Klavestad. Dessverre ble de store lagrene av råblokker fjernet og ødelagt på 1980-tallet, men fortsatt kan man finne noen i bryggefundamenter, veiforbygninger og grunnmurer. – Jeg har til og med funnet noen av de store hulkilene brukt som utemøbler i private hager, sier Klavestad.

Drømmebyen Germania

Modellen av ”Germania” ble brukt til filmen ”Der Untergang”.

Modellen av ”Germania” ble brukt til filmen ”Der Untergang'.

Foto: Gustav Rossnes / NRK

I Museum kan du også høre små klipp fra tidligere programmer, blant annet et besøk til Berlin, hvor det fortsatt finnes spor etter drømmebyen Germania. Du hører også litt fra Riksantikvarens befaring på Råholmen i 2009, med Aleksander Ytterborg og Gustav Rossnes. Det var etter disse programmene arbeidet med å frede Råholmen skjøt fart. – Nå skal vi gjøre den midlertidige fredningen permanent, sier Lars Ole Klavestad.

Spennende historie får du i Museum, lørdag 23/4 kl. 16.03 og søndag 24/3 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.