Fløting i Numedalslågen

Tømmer, industri og fløting; Bli med ned Numedals-lågen, og hør om industrihistorie.

Labrofossen malt i 1837 av Thomas Fearnley
Foto: Labro museene

Langt ute i skauen, omtrent akkurat på grensen mellom Telemark og Buskerud reiste det seg et helt lite industristed i 1870-årene. Ved brua over Numedalslågen, omtrent en mil syd for Kongsberg, der det fra uminnelige tider hadde vært et vadested, ble det bygget tømmerrenne, sagbruk og kraftstasjon. – Tenk deg det synet, sier daglig leder på LABRO-museene, Ole Jacob Cranner : - Fra den moderne industriarkitekturen, med høye vinduer og luft under taket, strømmet det ut elektrisk lys. Fossen bruste og det kom røyk opp fra pipene. Det må ha vært som et framtidens slott !

LABRO

De gamle turbinene og tømmerrenna står fremdeles som et monument over den optimistiske industrialise

De gamle turbinene og tømmerrenna står fremdeles som et monument over den optimistiske industrialiseringen p på begynnelsen av 1900-tallet. Skrimfjellene i bakgrunnen.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

I dag går fortsatt den to kilometer lange tømmerrenna forbi de restaurerte bygningene på Labro. Kraftstasjonen ble stengt på 1990-tallet og den siste stokken gikk i renna i 1979. I Museum besøker vi kraftstasjonen, hvor turbinhallen er gjenoppbygd etter at taket raste ned for noen år siden, vi får demonstrert en vanndrevet stampemølle for vadmel, men først og fremst møter vi tre tidsvitner i Numedalslågens Fløtningsmuseum : Even Tråen og brødrene Dag og Bård Engelstad. Alle tre har jobbet som fløtere i Numedalslågen og forteller om hvordan arbeidet var organisert og hvordan de lærte håndverket av ”gamlekarene”.

Edelt håndverk

Tidsvitnene Even Tråen og brødrene Dag og Bård Engelstad forteller om fløting langs Numedalslågen.

Tidsvitnene Even Tråen og brødrene Dag og Bård Engelstad forteller om fløting langs Numedalslågen.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

– Tømmerhakene var viktigste redskap, sier Even tråen, som forteller om hvordan trevirket til hakene måtte vokse på bestemte steder og være nøye utplukket. – Hakan måtte ligge presis i hånden og jernet måtte være smidd på rette måten, sier Tråen. Vi får høre om arbeidet i ”rensken” og langs ”hengslene” og hvordan stokkene ble plukket ut en etter en når vasene stengte nedover i elva. Vi får også høre historien om hvordan det var fest på Hotell Norge i Skien når rodene hadde gjort ferdig sin del av fløtingen. – Da satt gamlekara og nikket når de fikk skryt for jobben og tok i påsan med oppgjøre uten å telle over. De satt nok med hatten litt bak i nakken på bussen hjemover, for det vanket nok en pjolter eller to også, sier Tråen.

Få med deg spennende historie i Museum, NRK P2, lødag 1/9 kl. 16.03 og søndag 2/9 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.