Et forsteinet øyeblikk

Etter at en steinalderjeger hadde slaktet, spist, slått og gått videre, ble det liggende igjen en hel liten haug av små steinbiter.I Museum får du høre mer om steinalderfunn fra innlandet.

De første steinaldermenneskene var eksperter på å bruke lokale ressurser.
Foto: Kulturhistorisk Museum, UiO

Det har alltid vært kysten som har blitt forbundet med de aller første funn av steinalderspor i Norge. Var det ikke folk på fjellet og i innlandet da de første menneskene lette etter de beste jakt- og fiskeplassene ?

”Mikroflekker” er bitte små , skarpe flintbiter som ble montert inn i et trestykke som redskap.

”Mikroflekker” er bitte små , skarpe flintbiter som ble montert inn i et trestykke som redskap.

Foto: Kulturhistorisk Museum, UiO.

I den permanente utstillingen ”Forsteinede øyeblikk” ved Nordøsterdalsmuseet på Tynset vises en lang rekke arkeologiske funn som forteller historien om de første menneskene som streifet omkring på fjellviddene for 7000 år siden. – Vi har ingen funn av permanente boplasser, men vi har mange spor etter leirplasser som ble brukt i storviltjakt og fangst og fiske, sier arkeolog Thea Sørensen.

– Når en steinalderjeger stanset en times tid i sin vandring og hadde slakta, spist, slått og gått videre, kunne det ligge en hel liten haug igjen av steinavslag, sier Sørensen. Siden flint bare finnes ute ved kysten, er det et stort utvalg av lokale bergtyper som ble brukt av innlandets steinaldermennesker til våpen og redskaper. Bergkrystall, kvartsitt, rød jaspis, spargnitt, skifer og kvarts.

Arkeolog Thea Sørensen fra Nordøsterdalsmuseet ved sju tusen år gamle leirplasser ved Falningsjøen i

Arkeolog Thea Sørensen fra Nordøsterdalsmuseet ved sju tusen år gamle leirplasser ved Falningsjøen i Hedmark.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

I denne utgaven av Museum kan du bli med med Thea Sørensen opp på fjellet til den neddemmede Falningssjøen. – Her ble det funnet minst åtte leirplasser og i tillegg noen fangstgroper for rein, sier Sørensen. De fleste gjenstandene på utstillingen er tidligere ikke vist samlet, og har ligget i magasinene til Kulturhistorisk museum siden de store vasskraftundersøkelsene fra 1960, 70 og 80-tallet.

Spennende historie får du i Museum i NRK P2, lørdag 23/10 kl. 16.03 og søndag 24/10 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.

Hør Museum i nettradio

Hør NRK P2 direkte